CDA-vrouwenberaad vreest conservatieve koers partij

DEN HAAG, 12 FEBR. De CDA-vrouwen zijn "boos' op het christen-democratisch fractielid in de Tweede Kamer H. Hillen en, zij het in mindere mate, op fractieleider L.C. Brinkman. Het CDA-vrouwenberaad is verbolgen over de negatieve reactie die Hillen woensdag in deze krant gaf op een onderzoek waarin het groeiend individualisme positief werd gewaardeerd.

Doordat Brinkman volgens het Vrouwenberaad aan Hillen veel vrijheid geeft om zijn opvattingen te uiten is de organisatie bang dat hun partij op cultureel gebied een sterk conservatieve koers zal inslaan. “Ik denk dat Brinkman dichtbij Hillen staat”, zegt voorzitter T. Jongma, statenlid voor het CDA in Drenthe. “Hillen wil terug naar de oude tijd met het traditionele huwelijk en gezin. Wij willen niet doemdenken en staan juist veel positiever tegenover de huidige tijd.” Het vrouwenberaad is met zo'n 5.000 leden een belangrijke lobby binnen het CDA.

Hillen hield in zijn reactie woensdag een eerdere stelling van hem staande dat hij een “tendens naar individualisme, zo niet egocentrisme” waarneemt. “Elco en ik vinden dat zorgwekkend.” Het bestaan van overheidsvoorzieningen voor ouderen en gescheiden vrouwen versterkt die tendens, lichtte Hillen woensdag toe. Het bestaan van nieuwe maatschappelijke organisaties zoals milieu- en reizigersgroeperingen stemde Hillen evenmin hoopvol. Ze hebben een consumentenachtig karakter zoals de reizigersorganisaties, zei hij, waarin hij het traditioneel persoonlijk contact van vroeger mist.

Jongma ziet weinig in dit pessimistisch beeld. “Ik zit zelf in de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Als ik zie hoeveel vrijwilligers er in die sector werkzaam zijn, dan is daar niets consumentenachtigs aan.” Bovendien heeft ze positieve ervaringen als ambtenaar van de burgerlijke stand in Eelde. “Gisteren trouwde ik nog een stel mensen die eerder een samenlevingscontract hadden gesloten. Die mensen gingen zeer positief met elkaar om. Denk je nu echt dat ze nog positiever worden nadat ze dat boterbriefje van mij hebben gekregen?”

De opmerking van Hillen dat Brinkman “een herwaardering van trouw en zorg” wil, is Jongma eveneens in het verkeerde keelgat geschoten. “Begrijp me goed, ik vind het heel goed dat mensen daar aandacht voor hebben, maar moet de overheid zich met zulke waarden bemoeien?” Zij pleit ervoor dat de overheid zich beperkt tot het scheppen van voorzieningen voor bijvoorbeeld vrouwen die wel of niet werken, maar zich onthoudt van een ethisch oordeel over deze keuze. “Ik ben voor "soevereinitiet in eigen kring' zoals ze dat vroeger bij de ARP noemden.”

Het is niet de eerste keer dat de CDA-vrouwen ontstemd zijn over de opvattingen van Hillen. Vorig jaar reageerden ze geïrriteerd op een vraaggesprek van Hillen in HP/De Tijd. Daarin zette het Kamerlid zich af tegen werkende vrouwen. “Ik heb nooit begrepen waarom een vrouw die caissière is bij Albert Heijn, een dergelijk baantje zou moeten verkiezen boven het opvoeden van de kinderen thuis”, zei hij toen onder meer.

Fractievoorzitter Brinkman citeerde daarop tijdens een partijraad uitgebreid uit een gedicht van de feministe Joke Smit. Dit werd opgevat als een correctie op de uitlatingen van Hillen. Deze laatste liet het er echter niet bij zitten. In een televisie-uitzending van de VARA enkele weken geleden kwalificeerde Hillen kinderopvang als "staatsopvoeding'. Dit kwam hem niet alleen op boze reacties van vrouwen te staan. Ook veel mannelijke leden van de fractie maakten Hillen duidelijk zijn opvattingen niet te delen. In het laatste nummer van het partijorgaan CDActueel noemt Jongma de vergelijking door Hillen van kinderopvang met staatsopvoeding "schandalig'. Hillen was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

    • Kees Versteegh