BP maakt voor de eerste keer verlies

ROTTERDAM, 12 FEBR. British Petroleum heeft vorig jaar voor het eerst verlies geleden: 458 miljoen pond sterling (ongeveer 1,2 miljard gulden), tegen een winst van 415 miljoen pond in 1991.

Op basis van de huidige vervangingswaarde van voorraden is het verlies lager: 352 miljoen pond. BP zegt dat de resultaten in het eerste halfjaar van 1992 bedroevend slecht waren, maar dat de reorganisatie bij het concern in de tweede helft van het jaar belangrijke verbeteringen heeft opgeleverd.

Belangrijkste redenen voor het verlies van BP zijn de zwakke vraag naar brandstoffen, lage prijzen, overcapaciteit en enorm hoge kosten voor het herstructureringsplan (kosten 994 miljoen pond). President-directeur David Simon kenschetste 1992 gisteren als “een jaar in twee helften”. In het eerste halfjaar leed BP onder een te snelle en kostbare uitbreiding van activiteiten en stijgende overheadkosten, een zwakke vraag op de markt en kwijnende winsten. Het tweede halfjaar was daarentegen zeer bemoedigend, alus Simon. Hij illustreerde die ontwikkeling met het winstcijfer over het laatste kwartaal van 136 miljoen pond (uitgaande van vervanging van voorraden op basis van de historische kostprijs) tegen 6 miljoen pond in het kwartaal daarvoor.

De negatieve invloed van een relatief lage olieprijs over heel 1992 op de resultaten van BP blijkt duidelijk uit de gestegen omzet: een waarde van 37,3 miljard pond tegenover 32,6 miljard pond in 1991. Simon kondigde een dividend van 2,1 pence per aandeel aan. Het dividend is scherp gedaald: over het laatste kwartaal van 1991 werd 4,2 pence per aandeel uitgekeerd.