Bij toeleveranciers DAF 3000 banen weg

EINDHOVEN, 12 FEBR. Het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening Zuidoost-Brabant (RBA) verwacht dat uiteindelijk circa 3000 werknemers van toeleveringsbedrijven van DAF op straat komen te staan.

Het bureau wordt overstelpt met telefoontjes van werkgevers die informatie willen over ontslag van overbodig geworden personeel. Bij het RBA is tot dusverre ontslag aangevraagd voor 60 werknemers van bedrijven die de dupe worden van de problemen bij DAF. Werkgevers van andere toeleveringsbedrijven hebben daarnaast nog eens 100 ontslagaanvragen aangekondigd. Voor 600 werknemers is geïnformeerd naar ontslagprocedures.

Het gaat om bedrijven die onderdelen voor vrachtwagens maken, maar ook om schoonmaakbedrijven.

Het RBA is met het oog op de komende ontslaggolf begonnen met het binnenslepen van vacatures. Dat gebeurt via advertenties, mailings aan bedrijven en contacten met de Kamer van Koophandel. Het bureau krijgt versterking van medewerkers van andere RBA's in de omgeving.

Samen met de vakbonden en de uitkeringsinstanties heeft het RBA gisteren een informatie- en adviescentrum op het DAF-terrein ingericht, waar werknemers terecht kunnen met vragen over de gevolgen van een ontslag. Vanaf maandag kunnen werknemers zich daar ook inschrijven als werkzoekende.

De Eindhovense Kamer van Koophandel onderzoekt of het mogelijk is samen met anderen een speciaal fonds in het leven te roepen om hulp te bieden aan DAF-werknemers die een eigen bedrijf willen starten. Uit dat fonds zouden eventueel ook in moeilijkheden geraakte toeleveranciers geholpen kunnen worden.

Intussen zijn ook afspraken gemaakt om in Zuidoost-Brabant te komen tot banen-pools voor werkloze werknemers van DAF. De provincie gaat een inventerisatie maken van projecten die, met steun van het rijk, snel kunnen worden gerealiseerd. Ook wordt nagegaan of industriële projecten die nog wachten op een provinciale goedkeuring sneller dan normaal in behandeling kunnen worden genomen. Ook zal de provincie het werven van nieuwe bedrijven die zich in Noord-Brabant willen vestigen extra stimuleren.

Een delegatie van de Industriebond FNV heeft vanochtend in een gesprek met staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (Defensie) aangedrongen op versnelde orders bij DAF-dochter Special Products. De staatssecretaris deed geen toezeggingen. Wel laat hij zijn departement de mogelijkheid onderzoeken een aantal opdrachten die nu door andere ondernemingen worden uitgevoerd, naar DAF over te hevelen. Volgens bestuurder F. Koolen van de Industriebond FNV hebben “minstens vier” ondernemingen uit zowel binnen- als buitenland laten weten “echte interesse” te hebben voor dat bedrijf.

Leyland-DAF in Groot-Brittannië zal eenderde van zijn 5.500 werknemers ontslaan. De Britse vakbondsleden dreigen met stakingen indien het tot ontslagen komt. De Europese Commissie staat in principe positief tegenover aanvullende staatssteun aan een herstructurering van Leyland-DAF. Met deze voorzichtige reactie reageerde commissaris René Steichen namens de EG-Commissie gisteren op dringende verzoeken vanuit het Europees Parlement.