Bewaker drugvrije gevangenis tevreden

NIJMEGEN, 12 FEBR. Het personeel van strafinrichtingen met drugvrije regimes is tevreden over de arbeidsomstandigheden.

Dat blijkt uit een onderzoek door de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) naar werkomstandigheden van personeel in penitentiaire inrichtingen met drugvrije regimes. De vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer, die het onderzoek heeft uitgevoerd, noemt de uitslag opmerkelijk. Vooral gezien de veranderingen die het gevangeniswezen de laatste jaren heeft ondergaan. In de twee onderzochte inrichtingen, het huis van bewaring Noordsingel in Rotterdam en het Drugsvrije Opvangcentrum (DOC) te Doetinchem hebben de penitentiaire inrichtingswerkers (PIW'ers) weinig gezondheidsklachten en is het personeel minder opgebrand dan in andere dienstverlenende beroepen.