Beroering over Davids seksuele geaardheid

JERUZALEM, 12 FEBR. Het Israelische parlementslid Yael Dayan heeft woensdagavond voor grote beroering gezorgd door tijdens een bijeenkomst van de Knesset over discriminatie van homoseksuelen in de krijgsmacht te verwijzen naar de homoseksualiteit van koning David en daarbij uit de Bijbel te citeren.

Dayan, een dochter van de vroegere minister van defensie Moshe Dayan (overleden in 1981), las in het parlement voor uit het Tweede Boek Samuël, waar David de dood van zijn vriend Jonatan, zoon van Davids voorganger koning Saul, betreurt. “Het is mij bang om u, mijn broeder Johathan, gij waart mij zeer lief; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde van vrouwen.” (II Samuël 1:26). In de Engelse vertaling van de Bijbel zijn de woorden van David overigens sterker weergegeven, in plaats van “wonderlijker dan liefde van vrouwen” luidt de Engelse tekst: “passing the love of women”.

Yael Dayan wilde met het citaat bewijzen dat homoseksualiteit een sinds lang aanvaard verschijnsel is in de joodse samenleving, waarmee zij een lans wil breken voor seksuele vrijheid in Israel. Homoseksuele militairen hadden geklaagd over discriminatie in het leger.

Maar tijdens het debat probeerden boze parlementariërs van de rechts-religieuze Shas-partij Dayan, lid van de regerende Arbeidspartij, het spreken onmogelijk te maken. “Dit is godslastering”, riep Shas-leider Mashe Maya. De Shas-partij, die beschikt over zes zetels, is een coalitiepartner van premier Rabin Arbeidspartij.

“Het is een schande om op deze manier over David en Johantan te praten. Wie bent u dat u dat mag zeggen”, beet Hanan Porath namens de Nationale Religieuze Partij Dayan toe. Yael Dayan riposteerde met de opmerking: “Ik citeer de Bijbel woord voor woord; moeten wij soms het Oude Testament censureren?”. Ze noemde nog een aantal voorbeelden van figuren uit de joodse geschiedenis die homoseksueel waren, zoals Shmuel Hanagid, de legendarische leider van het leger in Granada, Spanje, in de elfde eeuw. “Hij was de eerste homoseksuele joodse bevelhebber”, aldus Dayan. Vorige week had zij in de Knesset al een bijeenkomst belegd met lesbiënnes en homoseksuele mannen.

De leider van de Shas-partij heeft naar aanleiding van de opmerkingen van Dayan gedreigd “de onwettige coalitie met extreem links” de rug toe te keren, waardoor premier Rabin niet meer over een meerderheid zou beschikken. Fractiegenoot Elie Goldschmidt verdedigde Dayan en zei tegen de religieuze parlementsleden: “De Bijbel is niet geschreven door de coalitie. U weet niet hoe U met de menselijke natuur moet omgaan, de Bijbel wel.”