Zes ton aan nieuwe prijzen

AMSTERDAM, 11 FEBR. Het Prins Bernhard Fonds reikt met ingang van dit jaar tien eigen prijzen uit van honderdduizend gulden ieder. Naast de vier bestaande prijzen voor beeldende kunst, vertalingen, musea en monumenten komen er nu ook tweejaarlijkse prijzen voor theater, muziek, natuurbehoud, geesteswetenschappen, culturele vorming en toegepaste kunst/bouwkunst.

Van het prijzengeld mag de winnaar 25.000 gulden vrij besteden, de rest moet worden besteed aan een of meer projecten in het desbetreffende vakgebied. Alle prijzen worden eens in de twee jaar toegekend aan personen of instellingen. Het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen ondersteunen jaarlijks drieduizend culturele projecten met ongeveer 23 miljoen gulden.