Veerse tientje afgeschaft na financiële mislukking

MIDDELBURG, 11 FEBR. Het recreatieschap "Het Veerse Meer' heeft de heffing van een tientje entree voor watersporters afgeschaft. Wegens het financiele fiasco van dit "Veerse-Meertientje' moet het recreatieschap nu vrijwel alle onderhoudstaken op en rond Veerse Meer staken. Zo zullen alle EHBO-posten worden afgeschaft en toiletvoorzieningen niet meer schoongemaakt.

De tekorten van het recreatieschap zijn opgelopen tot bijna vijf ton, nadat vorig jaar de invoering van het 'Veerse-Meertientje' falikant mislukte. Het schap hoopt met de bezuinigingen op het onderhoud enkele tonnen te kunnen besparen. De vijf gemeenten die zitting hebben in het recreatieschap (Wissenkerke, Kortgene, Goes, Veere en Arnemuiden) zullen de rest van het tekort uit eigen middelen moeten aanvullen.

Het Veerse-Meertientje had het recreatieschap ongeveer vijf ton aan extra inkomsten moeten opleveren. In plaats daarvan werd over het zomerseizoen van vorig jaar slechts zestig duizend gulden opgehaald, terwijl de controle op naleving van de maatregel ruim honderdzestigduizend gulden kostte.

De invoering van het Veerse Meer-tientje mislukte omdat een groot aantal watersportorganisaties, samen met de vereniging van recreatie-ondernemers Recron, besloot om de heffing te boycotten. Ze vonden dat de watersporter ten onrechte als "melkkoe' werd gebruikt om de tekorten van de overheid, in dit geval het recreatieschap, weg te werken. De organisaties weigerden medewerking en riepen hun achterban op het tientje niet te betalen.

De watersportorganisaties en de Recron werken op het moment aan een plan om de voorzieningen op en rond het Veerse Meer toch op peil te houden. Zo zal een aantal campinghouders het onderhoud van de openbare toiletten voor zijn rekening nemen.

Rond de Kaag in Zuid-Holland bestaat een heffing voor watersporters die gebruik willen maken van een aantal vaarwateren. Voor kleine boten moet 40 gulden per jaar worden betaald, voor grotere 65 gulden. Het geld wordt door het waterschap Rijnland gebruikt om de afkalving van de oevers te herstellen. Ook tegen deze heffing bestaat verzet van watersporters. Zij vrezen dat andere provincies en waterschappen met soortgelijke hefiingen zullen komen.