Van der Zwan op W. Drees-leerstoel

Prof. dr. A. van der Zwan is per 1 februari benoemd tot hoogleraar op de dr. W. Drees-leerstoel, een nieuw ingestelde leerstoel aan de sociale faculteit van de universiteit van Utrecht.

Hij zal zich bezighouden met de ontwikkeling van denkbeelden over de aanpassing van de verzorgingsstaat. Van der Zwan was van 1972 tot 1983 hoogleraar aan de economische faculteit van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en is sinds 1988 als bijzonder hoogleraar aan deze faculteit verbonden.