Thuiszorg Den Haag bezuinigt tien miljoen

ROTTERDAM, 11 FEBR. De Stichting Thuiszorg Den Haag zal voorlopig geen nieuwe aanvragen voor gezinszorg accepteren. Ook heeft zij een vacaturestop ingesteld. Beide maatregelen zijn nodig om in drie jaar tijd in totaal tien miljoen gulden te kunnen bezuinigen, zo heeft de Stichting bekendgemaakt.

Niet bekend

De bezuinigingen zijn onder meer het gevolg van de beslissing van de Ziekenfondsraad om het budget voor de gezinsverzorging landelijk anders te gaan verdelen. Ook verwacht de Stichting straks geld kwijt te raken aan de maatregelen die zijn getroffen om het aantal WAO'ers te beperken. De werkgever wordt een boete opgelegd als werknemers in de WAO verdwijnen. Volgens de Stichting wordt de thuiszorg, waar onder grote druk moeten worden gewerkt, zwaar door deze maatregel getroffen.

Vakbondsbestuurder E. Snoey van de AbvaKabo noemt de aankondiging over de gedwongen ontslagen voorbarig. “We moeten eerst maar eens kijken of er geen andere mogelijkheden zijn”, aldus Snoey. Zij verwacht dat de vacaturestop al voldoende is voor het realiseren van een groot deel van de bezuinigingen. De bonden hebben volgende week hierover een gesprek met de Stichting Thuiszorg.

De gemeente Den Haag en het ziekenfonds Haaglanden zijn bang dat “de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor Hagenaars ernstig in geding komen”. Gemeente en ziekenfonds willen overleg voeren met de Stichting Thuiszorg over de mogelijkheid de acute opnamestop zo toe te passen dat de meest zorgbehoevende mensen wel geholpen worden.