Swiss Volksbank diep in rode cijfers

Swiss Volksbank, de kleinste van de vier grote banken in Zwitserland, heeft haar winst van 68,4 miljoen frank in 1991 in het afgelopen jaar zien omslaan in een verlies van 68 miljoen frank (82,6 miljoen gulden).

De omslag is veroorzaakt door een forse toename van de voorzieningen voor dubieuze leningen. De omvang van het verlies is in werkelijkheid veel groter, want uit de stille reserves werd ook nog een bedrag van 292 miljoen frank geput. CS Holding, eigenaar van Crédit Suisse, in grootte de derde bank in Zwiterserland, heeft kortgeleden verklaard binnenkort een bod te zullen uitbrengen op Volksbank. Een integratie van de activiteiten van Volksbank binnen die van Crédit Suisse zal leiden tot sluiting van een groot aantal (100 à 150 van de totaal 400) gezamenlijke Zwitserse kantoren en verlies van ongeveer 2000 arbeidsplaatsen.