Specialisten

Het protest van de dames Bottinga en Herwig (brievenrubriek NRC Handelsblad 4 februari) is vooral gericht tegen de stelling dat feminisering van de specialistische geneeskunde de oorzaak is van verlies in aanzien en dus ook van inkomsten.

Dit protest behoeft ten minste aanvulling naast adhesie. Zeker, er zijn en er waren vrouwen die het aanzien van het officium nobile echt hebben verhoogd. Gezien hun relatief (nog) geringe aantal, doen zij niet onder voor mannen. Doordat de schrijfsters het daarbij laten, wekken zij de indruk dat ook zij de feminisering van de geneeskunde beschouwen als een ultiem gevolg van vrouwenemancipatie; wellicht zelfs tot hun tevredenheid. Ik vrees dat het anders ligt. De feminisering is eerder een gevolg van verlies in aanzien en inkomsten, en daarmee dus juist van een tekortschietende emancipatie.

De oorzaak van het statusverlies is complex. Wij, heren specialisten, zouden daartoe de hand ook wel in eigen boezem kunnen steken in plaats van vrouwen te schofferen. Bij een volledige emancipatie zou de belangstelling voor de medische studie gelijk over de seksen zijn verdeeld. De meerderheid van medische studenten is nu vrouwelijk. Blijkbaar worden mannen vervangen door vrouwen die minder hoge eisen stellen aan hun toekomstperspectief. Gelukkig heeft de medische studie een zo vormende invloed, dat die studie vrouwen tot volledige emancipatie kan brengen. Ik hoop daarom dat de feminisering juist zal leiden tot herstel van het aanzien mèt een daarbij passende honorering. Dan pas is vrouwenemancipatie binnen de geneeskunde geslaagd.

    • G. Boersma