Sonesta-koepel

In het verslag over de brand in de Sonesta-koepel werd een medewerker van het gemeentelijk bureau Monumentenzorg geciteerd, volgens wie de koepel vóór de laatste restauratie “uitelkaar dreigde te spatten”.

Een toelichting bij dit citaat was welllicht nuttig geweest. Onder "spatten' (uit elkaar spatten is hier een pleonasme) wordt verstaan: het uiteenwijken van de steunpunten van een koepel of gewelf ten gevolge van belasting en eigen gewicht. Om de "spatkrachten' op te vangen werden constructies toegepast als steunberen, trekbalken of - bij koepels - ijzeren ringen.

    • Ir. M. Verweij