Sint Maarten onder verscherpt toezicht geplaatst

ROTTERDAM, 11 FEBR. Het Antilleneiland Sint Maarten komt met ingang van 25 februari formeel onder verscherpt toezicht van de gouverneur van de Nederlandse Antillen te staan.

Dat heeft de koninkrijksregering besloten. Vorig jaar augustus besloot de regering al tot Hoger toezicht vanwege de bestuurlijke chaos op het eiland. Voor alle besluiten met belangrijke financiële of bestuurlijke gevolgen is in het vervolg toestemming van de Antilliaanse gouverneur nodig. Voordat de gouverneur zijn besluit neemt, moet hij de ministerraad van de Nederlandse Antillen raadplegen, die beoordeelt of de maatregel nodig is. Het bestuurscollege van Sint Maarten kan tegen een weigering van de gouverneur om een bepaalde maatregel door te voeren in beroep gaan bij de Kroon om alsnog deze goedkeuring te verkrijgen. Vooralsnog blijft het Antilliaanse eiland een jaar onder streng toezicht.