Shell-spaarders moeten rente melden

ROTTERDAM, 11 FEBR. Shell informeert zijn klanten in een nieuwe, aangepaste brochure die vanaf vandaag via de benzinepompen wordt verspreid, over de belastbaarheid van rente-inkomsten die via het nieuwe systeem van waardecoupons worden verdiend.

De brochure vermeldt dat zowel de 25 procent premie die in het eerste jaar door Shell op de coupons wordt uitgekeerd als de rente over het totale spaarbedrag in latere jaren belastbaar is. Shell heeft de brochure aangepast na een onderzoek dat de belastingdienst op last van staatssecretaris van financiën Van Amelsvoort heeft uitgevoerd. Eind september zei een woordvoerder van Shell dat er overleg met Financiën en de Nederlandsche Bank was geweest, waarbij toestemming voor de beleggingsactie was verleend omdat deze niet in strijd is met de Wet Toezicht Kredietwezen. De belastingdienst heeft het olieconcern na haar onderzoek echter laten weten dat de rente-inkomsten wel belastbaar zijn.

Van automobilisten die bij Shell tanken en waardecoupons aanschaffen, wordt dus verwacht dat ze hun rente-inkomsten op deze spaaractie vermelden op hun aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting. Of ze ook werkelijk belasting over deze rente gaan betalen, hangt af van de vraag of ze de belastingvrije voet voor hun totale rente-inkomsten overschrijden. Voor een alleenstaande is het belastingvrije rentebedrag 1000 gulden per jaar en voor echtgenoten of partners 2000 gulden.

Shell heeft zijn oude systeem waarbij gratis zegeltjes op motorbrandstof werden verstrekt, per 1 januari beëindigd. Sinds die datum geldt alleen nog het nieuwe waardecouponsysteem, dat is te vergelijken met een beleggingsactie. Bij elke vijf liter benzine, diesel of autogas kan een waardecoupon voor 50 cent worden gekocht. Wie tachtig coupons heeft gespaard kan deze inwisselen voor een waardecertificaat van 40 gulden. Een jaar na de uitgifte kan het certificaat worden verzilverd voor 50 gulden, maar wie dat niet doet ziet de waarde in 5 jaar met 70 procent toenemen. Volgens een onderzoekje van drs. Laurens Sloot van de Erasmus-universiteit, gepubliceerd in het reclamevakblad Adformatie is het nieuwe Shell-systeem op de korte termijn iets onvoordeliger dan de acties met gratis zegeltjes, maar wordt op langere termijn een hoger rendement verkregen.

Controle op de belastingaangiftes lijkt ondoenlijk, omdat de Shell-waardecertificaten niet op naam staan, maar aan toonder worden verstrekt. Bij de inwisseling registreert Shell wel aan wie en op welke rekeningen geld wordt overgemaakt. Door de verstrekking aan toonder is het echter noch voor Shell, noch voor de fiscus mogelijk om na te gaan wie de certificaten vóór de inwisseling in bezit heeft gehad en hoe lang er mee is gespaard.

Volgens een Shell-woordvoerder is de verkoop van de coupons sinds 1 januari “enorm toegenomen”. “Er is een sterk opwaartse trend, het loopt volgens verwachting”. Maar het is nog te vroeg om te beoordelen of de nieuwe actie ook de totale verkoop van brandstoffen stimuleert, zegt Shell. Bij de meeste concurrenten van Shell is nog geen informatie te krijgen over het volume van de verkopen in januari. Alleen Esso meldt een stijging. Bij BP is de verkoop vorige maand ongeveer gelijkgebleven en bij de vrije pomphouders is sprake van een daling omdat veel van deze, over het algemeen kleine stations een aanvraag tot sanering hebben ingediend als gevolg van nieuwe milieu-eisen voor tankstations.

Pomphouders en "salesmanagers' van verschillende maatschappijen melden dat een aantal automobilisten van Shell naar andere merken overstapt, omdat men niets voelt voor de aankoop van coupons en liever gebruik maakt van gratis zegeltjes. Maar ook het omgekeerde is het geval. Daarom is het nu nog te vroeg om vast te stellen of de nieuwe Shell-actie een succes wordt.