Reparatie WAO leidt tot verharding van CAO-conflict

ROTTERDAM, 11 FEBR. Er tekent zich in het overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten een stevig conflict af over WAO-reparatie. De vakbeweging streeft naar aanvulling van de WAO-uitkeringen tot het oude niveau (70 procent van het laatst verdiende loon) via de pensioenfondsen. De werkgevers wijzen een dergelijke collectieve reparatie pertinent van de hand.

De verharding van de standpunten bleek in het vanmorgen hervatte CAO-overleg in de bouw en in de metaal- en elektrotechnische industrie (grootmetaal). “Het dreigt een buitengewoon harde kwestie te worden”, zegt coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid L. de Waal van de vakcentrale FNV. “Aanvankelijk hadden we de indruk dat we in het CAO-overleg in sommige bedrijven en bedrijfstakken met werkgevers wel zaken zouden kunnen doen over WAO-aanvullingen, maar op het ogenblik frustreren werkgevers elk overleg daarover”, aldus De Waal. De woordvoerder van de vakcentrale MHP spreekt van een “regelrechte werkgeversboycot”. Hij verwijt de onderhandelaars aan werkgeverszijde “een botte, onverstandige en onconstructieve houding”.

FNV-coördinator De Waal verwijst naar een gisteren uitgelekt verslag van de commissie voorbereiding arbeidsvoorwaardenbeleid van de werkgeversorganisaties VNO en NCW. Deze commissie vindt dat door werkgevers “geen enkele uitbreiding aan bestaande WAO-aanvullingsregelingen mag worden gegeven, ook niet als werknemers hier zelf aan bijdragen, bij voorbeeld door op andere punten in te leveren. Hooguit kan de werkgever bemiddeling verlenen bij het totstandkomen van een verzekering voor zijn werknemers. De betrokkenheid van de werkgever dient echter zo minimaal mogelijk te zijn. Een dergelijke verzekering kan nimmer een dwingend collectief karakter hebben”, aldus de commissie, waarin vertegenwoordigers zaten van Akzo, bouwwerkgevers (AVBB), algemene werkgeversvereniging (AWV), bankbedrijf, Philips, PTT, Shell, havenwerkgevers (SVZ), Unilever, V&D en het verzekeringsbedrijf.

De woordvoerder van het VNO beklemtoont dat het werkgeversberaad over de WAO-reparatie nog niet is afgerond. “Alle opties zijn nog open, ook de optie dat het gewoon aan de ondernemingen zelf zal worden overgelaten.” Hij verwacht dat een beslissing over een eventuele gemeenschappelijke koers aan werkgeverszijde niet voor eind februari valt.

De speciale werkgroep van de FNV die zich over de kwestie buigt, heeft de CAO-onderhandelaars van de aangesloten vakbonden gisteravond geadviseerd te streven naar WAO-reparatie via de bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen. In het CAO-overleg zouden over de financiering per fonds afspraken met werkgevers moeten worden gemaakt, waarbij ook de verlaging van de WAO-premie zou moeten worden aangewend.