"Nieuw orkest naar Arnhem'

DEN HAAG, 11 FEBR. De Raad voor de Kunst schrijft in een vandaag uitgebracht advies aan minister d'Ancona (WVC) dat het nieuwe Oost-Nederlands Orkest, dat ontstaat uit de fusie van het orkest Forum Filharmonisch en het Gelders Orkest, moet worden gevestigd in Arnhem. Vorige maand adviseerde de commissie-Lammers om het nieuwe orkest te vestigen in Enschede. De Raad vreest niet voor een verschraling van het muziekaanbod in het oosten van het land.

Voor het overige is de Raad voor de Kunst het grotendeels eens met de commissie-Lammers en neemt het advies over om de nieuwe Reisopera, die het huidige Opera Forum moet opvolgen, te vestigen in Enschede. De nieuwe opera moet voldoende geld krijgen voor hoogwaardige kwaliteit. Maar dat mag niet ten koste gaan van het nieuwe oostelijke orkest of van andere muziektheatervoorzieningen.

De Raad zegt te kiezen voor een orkest in Arnhem omdat die stad een rijke symfonische traditie heeft en Het Gelders Orkest daarin een belangrijke rol speelt. Niettemin zijn er, net als eerder bij de commissie-Lammers, bij de Raad voor de Kunst twijfels aan de permanente beschikbaarheid van een goede concertzaal in de knooppuntgemeente Arnhem / Nijmegen. Als niet binnen afzienbare tijd daarover meer zekerheid komt, zoals de plaatselijke overheden hebben beloofd, zou het nieuwe orkest alsnog in Enschede moeten worden gevestigd.

De Raad voor de Kunst zegt verder in te stemmen met het nog steeds niet gepubliceerde concept-beleidsplan van de nieuwe Nationale Reisopera, opgesteld door Guus Mostart, de door Opera Forum beoogde nieuwe intendant. Maar de Raad vindt de plannen bestuurlijk, artistiek en financieel niet stevig genoeg onderbouwd. Ook de status ervan is volgens de Raad onduidelijk omdat er nog geen nieuw stichtingsbestuur is.

Ook moet volgens de Raad dat toekomstige bestuur eerst nog bezien hoe het wil samenwerken met andere orkesten en andere operaproducenten. Minister d'Ancona zou dat nieuwe bestuur daarom een aangepast beleidsplan moeten vragen, zonder dat vertraging optreedt in het veranderingsproces. Volgens de Raad hoeft het geen probleem te zijn, dat de nieuwe opera werkt met wisselende begeleidingsorkesten, als iedereen daaraan loyaal meewerkt op basis van goed overleg.