Literaire tijdschriften

Het Literair Produktie- en Vertalingsfonds heeft, door niet publiekelijk bekend te maken hoe de kwalificaties luiden voor de ruim twintig literaire bladen die de komende drie jaar in aanmerking wilden komen voor subsidie, elke discussie daarover onmogelijk gemaakt. Zie de nieuwsanalyse van Margot Engelen "Discussie literaire bladen niet gebaat bij geheimhouding' in NRC Handelsblad van 1 februari).

Juist voor de bladen die niet in aanmerking komen voor subsidie, zoals het Letterkundig Tijdschrift SIC, is totaal onduidelijk met welke maatstaven de beoordelingscommissie heeft gemeten. Zelfs uit het "geheime' juryrapport komt niet ondubbelzinnig naar voren aan welke voorwaarden het tijdschrift dan wel had moeten voldoen. In het geval van SIC beweert de commissie dat "de nadrukkelijke afkeer van een programmatisch beginsel resulteert in afleveringen van bijzonder ongelijke kwaliteit'. Het rapport geeft verder geen enkele opheldering over de toetsingscriteria; op generlei wijze wordt het oordeel onderbouwd.

Door het instellen van een beoordelingscommissie heeft het Produktiefonds alleen de schijn gewekt dat de de kwalificatie op objectieve gronden tot stand is gekomen. Het fonds onthoudt de afgewezen bladen op deze manier niet alleen subsidie, maar geeft hun voor de komende drie jaar ook nog een trap na.

    • Adriana Esmeijer
    • Redacteur Letterkundig Tijdschrift Sic