Korspchef doet geen aangifte van diefstal

ROTTERDAM, 11 FEBR. De Rotterdamse korpschef R. Hessing doet geen aangifte meer van inbraak in zijn auto. Hessing deed zijn uitspraak tijdens een ingelaste vergadering over de gedoogdzone voor drugsverslaafden Perron 0 en de veiligheid rond het Rotterdamse centraal station.

“Afgelopen zaterdag is voor de vijfde keer sinds ik in Rotterdam werk, ingebroken in mijn auto. Ik doe er geen aangifte van, want dat heeft geen zin”, zei de korpschef.

Hessing werkt sinds 1 april 1989 in Rotterdam. Vier diefstallen in zijn auto sinds die tijd heeft hij wel gemeld. Een politiewoordvoerder: “Als je slachtoffer wordt van zo'n soort misdrijf, doe altijd aangifte. Er kan een helersorganisatie achter zitten. Zonder aangifte kunnen we niet preventief werken. We garanderen niets, maar zonder aangifte nog minder. Maar ja, als de baas het zegt, wat moet ik dan?” De politie blijft aangifte stimuleren. “Al word je er soms moedeloos van.”

Commissielid B. Oedairam van de PvdA zei vandaag dat de korpschef “de verantwoordelijkheid voor zijn eigen uitspraak moet nemen”, maar meende “dat Hessing de discussie op deze wijze actueel houdt”. D.C. Dekker (CDA) meende dat Hessing vooral wilde "choqueren' en het gevoel van moedeloosheid over de trage aanpak van kleine criminaliteit wilde verwoorden. De andere fracties waren niet voor commentaar bereikbaar.

Op 25 februari zal de Rotterdamse gemeenteraad op aandrang van de PvdA het integrale Rotterdamse veiligheidsbeleid bespreken. De meeste partijen achten dit voor een raadsdebat een te breed onderwerp, dat slechts tot verwarring kan leiden. De onlangs in opdracht van het college van B&W vervaardigde notitie "Geïntegreerd Veiligheidsbeleid' geeft in vogelvlucht een overzicht van alle veiligheidsproblemen, zoals gokverslaving, prostitutie en jeugdcriminaliteit, zonder beleidswijzigingen voor te stellen.