Kok wil tragere vermindering overheidstekort

DEN HAAG, 11 FEBR. Minister W. Kok (financiën) vindt de norm voor het financieringstekort uit het regeerakkoord niet langer heilig. Volgens Kok kampt Nederland “nu ook met een snel toenemend werkgelegenheidstekort”.

Het CDA vindt Koks opstelling “niet zo verstandig”. De PvdA pleitte gisteren al voor een aanpak die de werkgelegenheid voorop stelt. Bezuinigingen zouden volgens de PvdA in een meerjarenafspraak moeten worden vastgesteld.

In een vraaggesprek met de Volkskrant maakt Kok zich vanmorgen grote zorgen over het snel toenemende aantal werklozen, dat volgens het Centraal Planbureau in twee jaar tijd met circa honderdduizend zal toenemen. Om vraaguitval te voorkomen vindt Kok dat een “zekere temporisering” bij de reductie van het overheidstekort gewenst is.

De minister van financiën wil de bezuiniging nu richten op maatregelen die pas na 1994 echt effectief worden. Hij wil onder meer subsidies verminderen en geld overhouden door decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten en door een herindeling van de departementen.

Volgens het regeerakkoord moet het financieringstekort dit jaar beperkt blijven tot 3,75 procent van het nationaal inkomen, en volgend jaar tot 3,25 procent. Het Planbureau voorziet op dit moment voor beide jaren een tekort van vier procent. De norm voor de Europese en Monetaire Unie bedraagt 3,5 procent van het nationale inkomen.

Kok wil in 1994 aan die laatste norm vasthouden. Maar hij voegt eraan toe dat Nederland het enige Europese land is dat het overheidstekort de afgelopen jaren belangrijk heeft gereduceerd. Kok: “Laten we niet doen: spiegeltje spiegeltje aan de wand, welke politicus heeft het mooiste regeerakkoord in de hand?”

Volgens financiëel woordvoerder G. Terpstra van de CDA-Tweede-Kamerfractie heeft het kabinet in zijn beginjaren, toen de economie meezat, verzuimd het financieringstekort extra terug te dringen. “Dan moet je niet, nu het slechter gaat, wèl de norm van het regeerakkoord loslaten,” aldus Terpstra.

De PvdA- en CDA-ministers spreken vanavond onderling over de ideeën van Kok. De PvdA-top gaat ervan uit dat er geen grote weerstand zal bestaan bij premier Lubbers en minister Andriessen, die in een eerder stadium al hebben gezegd dat het schema aan de strakke kant was. Er dreigt, zo menen PvdA-kringen, een confrontatie met de CDA-fractie.