Kans op nieuw, afgeslankt DAF vermindert snel

ROTTERDAM, 11 FEBR. Het streven van de bewindvoerders van DAF om vóór het eind van deze maand uit de puinhopen van de oude vrachtwagenfabriek een sterk afgeslankte, levensvatbare truckonderneming te laten opstaan is volgens uitlatingen van betrokken partijen en goedgeïnformeerde bronnen heel moeilijk haalbaar.

Zowel de bewindvoerders zelf als Tweede-Kamerleden hebben zich tamelijk pessimistisch uitgelaten over de kans om “het nieuwe DAF” van de grond te krijgen. Volgens ingewijden is de zaak dermate complex en is het financiële gat bij DAF zo omvangrijk - gesproken wordt over 2 miljard gulden - dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het boedelkrediet voor DAF, dat slechts voor drie weken toereikend is, ten minste eenmaal moet worden verlengd. Sommige bronnen gaan er van uit dat er pas eind april een oplossing voor het nieuwe DAF zal zijn.

De bewindvoerders voeren vooral een gevecht tegen de tijd. De levensvatbaarheid van de nieuwe onderneming neemt af met elke dag dat de start ervan langer duurt. Afgaande op informatie van goedingelichte bronnen zijn zij er tot dit moment nog niet echt in geslaagd belangrijke knopen te ontwarren en positieve beslissingen te forceren. “De tijd dringt en het probleem wordt met de dag groter”, zei gisteren tijdens de massale demonstratie in Eindhoven H. Vos, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor economische zaken.

Ook bewindvoerder Deterink hield de demonstranten voor dat er sprake is van tijdgebrek. “Geen enkele partij kan op dit moment nog bedenktijd vragen. Alle verantwoordelijke betrokkenen zullen nu moeten kiezen.” Deterink zei dat de bewindvoerders blijven geloven in de goede afloop, maar waarschuwde “dat de race nog niet is gelopen”.

Tot dit moment stelt een aantal potentiële financiers (de Vlaamse overheid en de banken) zich nog uiterst terughoudend op. De Vlamingen, die hun steun vooral laten afhangen van het behoud van voldoende werkgelegenheid bij DAF in Westerlo, kijken evenals de banken de kat uit de boom en willen eerst het businessplan van de bewindvoerders onder ogen hebben.

Minister Andriessen, de enige die tot dusver een toezegging (225 miljoen gulden) heeft gedaan als bijdrage aan het vermogen van DAF nieuwe stijl, heeft gisteravond een vertrouwelijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanmiddag zou de Kamer op uitnodiging van Groen Links een interpellatiedebat houden over de gang van zaken rondom DAF.

    • Ben Greif