Kabinet praat over ander plan Fokker

DEN HAAG, 11 FEBR. Minister Andriessen (economische zaken) en minister Kok (financiën) hebben aan het begin van de middag met elkaar overlegd over alternatieven voor de overname van Fokker door Dasa.

Dat is vernomen uit betrouwbare bronnen binnen het ministerie van economische zaken. Bij een gesprek gistermorgen van Andriessen met minister-president Lubbers en Kok neigden de premier en vice-premier er nog naar om toe te geven aan de Duitse eisen voor een extra financiële injectie van minimaal 200 miljoen gulden. Andriessen is voorstander van een alternatieve oplossing voor Fokker, terwijl Kok bevreesd is voor de financiële consequenties die het gevolg zullen zijn van het afketsen van de overname van Fokker door Dasa. De overheid zou dan onmiddellijk 800 miljoen gulden moeten bijpassen om Fokker overeind te houden.

Andriessen heeft deze week een commissie aan het werk gezet, waarin ambtenaren van EZ en Fokker-functionarissen onderzoeken of Fokker eventueel enkele maanden alleen verder kan in afwachting van een nieuwe partner - een optie die minimaal 1 miljard gulden kost. Vorige week heeft Andriessen bezoek gehad van de topmannen van het Britse British Aerospace en het Franse Aérospatiale om te praten over samenwerking. Het contact met de Britten was het meest serieus, maar dezen houden de boot af zolang de gesprekken met Dasa nog lopen.

Uit een vertrouwelijke brief die R.F. Hendriksen, lid van de raad van bestuur van Fokker, eergisteren naar bestuurslid M. Bischoff van Dasa heeft gezonden blijkt dat Fokker de komende twee jaar ten minste 1.000 extra banen zal schrappen. Dat aantal komt boven een in oktober aangekondigde bezuinigingsoperatie waarbij 950 banen zouden verdwijnen. De extra personeelsvermindering is een gevolg van het drastisch terugschroeven van de produktie van de Fokker 100.

De getallen die Hendriksen in zijn brief noemt zijn volgens ingewijden bij Fokker nog maar een begin. Na het voltooien van de overname door Dasa zouden op termijn ten minste 5.000 banen moeten verdwijnen bij de vliegtuigfabrikant. In de "heads of agreement' tussen Dasa en Fokker van eind maart vorig jaar wordt gesproken over vier kernactiviteiten, met als consequentie dat overtollige taken de komende jaren zullen worden uitbesteed.

Andriessen heeft gisteren met “alle relevante partijen”, onder wie de directie van Fokker, gesproken. Fractie-woordvoerder D. Tommel van D66 wil dat Andriessen de Kamercommissie van economische zaken vandaag nog vertrouwelijk inlicht.

De banken ABN Amro en ING hebben de kredietverlening aan Fokker die zij gistermorgen hadden opgeschort na het overleg tussen Fokker en Andriessen gistermiddag weer voortgezet. In kringen van de betrokken banken werd de tijdelijke kredietstop, die door ingewijden als een drukmiddel wordt beschouwd, vanmorgen niet ontkend. Fokker had hierop vanmorgen geen commentaar.