Hogere winst en gelijk dividend Phoenix Beheer

Phoenix Beheer, een houdstermaatschappij van acht internationale handelsondernemingen in halffabrikaten, grondstoffen en kapitaalgoederen, heeft in het op 31 augustus 1992 afgesloten boekjaar de winst zien stijgen met 30 procent tot 2,4 miljoen gulden. Voorgesteld is een onveranderd dividend van 7 gulden per aandeel.

Phoenix verwacht dat de omzet in het lopende boekjaar zich op het peil van het vorige verslagjaar zal handhaven en dat de winst nog iets zal toenemen.

De omzet daalde in het verslagjaar met 27 procent van 313 miljoen tot 229 miljoen gulden. Deze daling is in sterke mate veroorzaakt door de koersdaling van de dollar die in de 31 augustus geëindigde verslagperiode ongeveer 20 procent aan waarde verloor. Het resultaat voor belastingen gaf een stijging te zien van 3,5 procent.