Gak doet toch mee bij verzekering verzuim

DEN HAAG, 11 FEBR. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor GAK begint binnenkort onderhandelingen met particuliere verzekeraars over samenwerking bij het verzekeren tegen het eigen risico dat bedrijven zullen lopen wanneer werknemers ziek worden.

Bedrijven moeten waarschijnlijk vanaf volgend jaar de eerste drie weken (kleine bedrijven) of zes weken (grote bedrijven) waarin een werknemer ziek is zelf 70 procent van het loon doorbetalen. Dat gaat dan niet meer via de met Ziektewetpremies gevulde kassen van de bedrijfsverenigingen. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Binnen het GAK, dat de werkzaamheden van 13 bedrijfsverenigingen uitvoert, waren in het bijzonder de vakbondsbestuurders ervoor bedrijven een mogelijkheid te bieden dit eigen risico te verzekeren. De werkgeversorganisaties VNO en NCW verzetten zich hiertegen: zij vinden dat een taak voor particuliere verzekeraars.

Het compromis dat nu in de maak is - het GAK-bestuur vergadert er volgende week over - komt erop neer, dat het GAK niet als verzekeraar gaat opereren, maar een samenwerkingsverband met particuliere verzekeraars afsluit. De verzekeraar stelt de premies vast, het GAK voert de administratie uit.