Franse oppositie presenteert gematigd liberaal programma

PARIJS, 11 FEBR. De twee grote Franse oppositiepartijen, de gaullistische RPR en de liberale UDF, hebben een gematigd liberaal programma voor de komende vijf jaar gepresenteerd. De strijd tegen de werkloosheid en een gedeeltelijke privatisering van genationaliseerde bedrijven staan daarin centraal. De nationale Franse bank, de Banque de France, zal een onafhankelijke positie krijgen.

De RPR en UDF zullen bij de parlementsverkiezingen van eind maart volgens opiniepeilingen een grote overwinning behalen en de nieuwe regering vormen die de socialistische van premier Pierre Bérégovoy zal opvolgen. In het als "duidelijk en voorzichtig' gekenschetste programma van de twee partijen, die bij de verkiezingen gezamenlijk optrekken, staat een "globale strategie' ter bestrijding van de werkloosheid centraal. Maar de twee partijen onthouden zich van concrete beloften.

De privatisering van genationaliseerde bedrijven - te beginnen met verzekeringsmaatschappijen en banken - is het belangrijkste ideologische onderdeel van het programma dat verder weinig politieke stokpaardjes bevat. De privatisering zou volgens Alain Juppé, de secretaris-generaal van de RPR, in drie jaar 50 miljard francs kunnen opleveren. Dit geld zal worden gebruikt om de schuld van de staat te verlichten, voor sociale woningbouw en ter bevordering van economische groei.

In het monetaire beleid en de Europese politiek komt geen verandering. RPR en UDF willen de franc evenals de huidige regering "hard' houden en met Duitsland een initiatief nemen om de monetaire samenwerking in Europa te versterken. De anti-Maastricht-vleugel in de RPR lijkt hiermee definitief te zijn teruggezet. In september stemden ruim de helft van het gaullistische electoraat tegen het Verdrag van Maastricht. De Banque de France die thans nog ondergeschikt is aan de minister van financiën, zal een onafhankelijk statuut krijgen. Ook de socialisten hebben zich daarvoor al uitgesproken.

Het programma van de rechtse partijen bevat geen cijfers. Zes socialistische ministers veroordeelden het onmiddellijk als slap en onduidelijk. Premier Bérégovoy hekelde de plannen tot verlaging van belastingen en sociale lasten voor het bedrijfsleven waarmee RPR en UDF een hervatting van de economische groei willen bevorderen omdat daarvoor geen ruimte zou bestaan. De opstellers van het rechtse programma verklaren hun voorzichtigheid met het argument dat nog moet blijken welke "gaten' - bijvoorbeeld bij het begrotingstekort en de sociale verzekeringen - de socialisten achter zullen laten.

Volgens de jongste opiniepeiling beschouwt ruim tachtig procent van de Franse kiezers de werkloosheid als het grootste probleem waarvoor het land staat. RPR en UDF zouden met circa 38 procent van de stemmen circa 400 zetels krijgen in de Nationale Vergadering die in totaal 577 afgevaardigden telt. De socialisten zouden slechts honderd zetels krijgen.

    • Jan Gerritsen