Foto: OOSTVAARDERSPLASSEN - Tegenover de ...

Foto: OOSTVAARDERSPLASSEN - Tegenover de vogelobservatiehut "De Grauwe Gans' laat Rijkswaterstaat een zandbankje verrijzen.

Hierdoor zullen vogelaars grondbroedende steltlopers als kluut en bontbekplevier te zien krijgen. In de rui- en trektijd worden grote aantallen watervogels verwacht. Een eerder aangelegde zandbank voor de observatiehut "De Kluut' trok massaal lepelaars, ganzen en steltlopers aan. Tot nu toe konden vanuit "De Grauwe Gans' in het diepe water alleen langszwemmende eenden en ganzen bekeken worden. Om vossen te weren zal de zandplaat geheel door water zijn omsloten. (Foto Martijn de Jonge)