Exxon Valdez

Refereren aan het bericht 'Amerikanen kampen met chronisch slaaptekort' gebaseerd op een verslag uit Science van 15 januari betrekking hebbend op o.a. het ongeluk met de Exxon Valdez deel ik u mede dat, zoals uit diverse recente publikaties o.a. in Lloyd's List is gebleken, de gezagvoerder, Capt. Joseph Hazelwood, reeds jarenlang in dienst van Exxon tankers, niet dronken was; de (voornamelijk) Amerikaanse media hebben er toe bijgedragen dat Hazelwood zijn carriere beeindigde en thans docent is op een van de bekendste Amerikaanse Martime Academies nl. Kings Point N.J.

Recentelijk vernam ik toeval van een loods in Alaska, die de Exxon Valdez talloze malen heeft beloodst toen Hazelwood het commando voerde, dat er geen sprake was van 'incompetence' van de zijde van Hazelwood, integendeel.

De 'oil pollution claim' is inmiddels door Exxon (of diens verzekeraars) in der minne geregeld, terwijl thans regres wordt uitgeoefend op Sperry, een welbekend producent van o.a. besturingssystemen a/b van schepen.

Het is mij dan ook een raadsel waarom 'Science' refereert aan de dronken kapitein en de oververmoeidheid van de derde stuurman, die niet eens de leiding van de naivigatie had.

    • M. Schytvlot