EO

D.E. Knibbe uit Naarden analyseert in zijn brief in NRC Handelsblad van 6 februari de EO. Daarbij werpt hij de vraag op waarom er ter rechterzijde van "Trouw' niet een dagblad van vergelijkbaar formaat kwam ("rechts' hier in de zin van rechtzinnig).

Zo'n dagblad bestaat wel degelijk, zij het dat het qua oplage nog niet vergelijkbaar is met "Trouw', om van het ledental van de EO maar te zwijgen. Zo'n dagblad is het Nederlands Dagblad (ondertitel Gereformeerd Gezinsblad), ontstaan in de kring van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt), maar sinds vorig jaar zich bewust richtend op alle orthodox-gereformeerden in ons land.

    • J.P. de Vries
    • Nederlands Dagblad