Duitsland: groei in '93 mogelijk negatief

BONN, 11 FEBR. De Duitse regering verwacht dat de Duitse economie in '93 niet groeit of zelfs een mingroei van 1 procent zal vertonen. Zij voorziet dat op zijn best pas eind dit jaar een einde komt aan de huidige economische recessie.

Deze op zichzelf niet verrassende verwachting heeft minister Günter Rexrodt (FDP, economische zaken) gisteren uitgesproken in zijn toelichting op het door het kabinet-Kohl deze week goedgekeurde, periodieke "jaarrapport' over de Duitse economie. Het officiële werkloosheidscijfer zal dit jaar stijgen tot gemiddeld 3,5 miljoen. Rexrodt sprak ronduit van “een recessie” maar waarschuwde ervoor om van een “catastrofale situatie” te spreken omdat er in Duitsland zijns inziens onverminderd “structureel veel werkgelegenheid blijft bestaan”.

In '92 groeide de Duitse economie nog met 1,6 procent. In '93 zal de export met 1,5 à 2,5 procent toenemen ('92: 3,3), de import met 1 tot 2 procent (2). De inflatie wordt geraamd op 3,5 procent ('92: 4), de brutoloonstijging op 2,5 à 3 (1992: 5,4), de stijging van de particuliere consumptie daalt van plus 1 ('92) tot 0.

De oppositionele SPD beschouwt deze cijfers als “het failliet” van de economische politiek van het kabinet-Kohl. Intussen heeft zij echter haar positie in het door kanselier Kohl gewenste Solidariteitspact voor de opbouw van Oost-Duitsland en de versterking van de Westduitse economie in zoverre veranderd dat zij nu om conjuncturele redenen ook wil afzien van verhoging van directe belastingen vóór 1995. Otto graaf Lambsdorff, de voorzitter van Kohls coalitiepartner FDP, bepleitte gisteren om aan de noodzakelijke consolidering van de Westduitse economie nu voorrang te geven boven het herstelwerk in de vroegere DDR.