Delors: geen integratie EG zonder groei

BRUSSEL, 11 FEBR. Voorzitter Delors van de Europese Commissie wil de komende twee jaar de EG een sociaal profiel geven en de economie weer op gang brengen.

In het Europese parlement bracht Delors gisteren een tamelijk sombere analyse van de vertrouwenscrisis, het gebrek aan economische en sociale geloofwaardigheid, de geringe invloed in het buitenland en bovenal het ontbreken van politiek momentum in de EG. Delors wil de zittingstermijn van de nieuwe Commissie gebruiken “om de Gemeenschap terug in het rechte spoor” te krijgen en de Europeanen hun zelfvertrouwen terug te geven. Een verdere politieke ontwikkeling van de EG acht Delors niet goed mogelijk zonder economisch herstel.

De politieke éénwording wil Delors bevorderen door de economie te stimuleren met het zogeheten groei-initiatief. De Commissie zal in de komende dagen met de uitvoering ervan beginnen, zo kondigde hij aan. Delors wil met hulp van de lidstaten extra investeringen in nieuwe wegen, spoorlijnen en datanetwerken uitlokken, het midden- en kleinbedrijf aanmoedigen, omscholingsprogramma's opzetten en sleutelprojecten van de industrie met nieuwe technologiën subsidiëren.

Volgens Delors is Europa na 1990 in een “periode van depressie” geraakt en is “de routine-samenwerking tussen de lidstaten verzwakt”. De lidstaten hebben volgens Delors tot nu toe de Commissie steeds voldoende geld gegeven voor een industriebeleid dat de concurrentiekracht van de EG tijdig zou hebben vergroot. De Commissie wil nu haar eigen researchbeleid “selectiever en daardoor effectiever” maken. Doorslaggevend bij het toekennen van subsidie aan onderzoekers zal voortaan de verwachte bijdrage aan het concurrentievermogen van de Europese industrie zijn. Als voorbeelden noemde Delors de auto-, elektronica- en computerindustrie.

De kloof met de burger wil Delors dichten door de rechten van de werknemers op Europees niveau te gaan garanderen. Met een verwijzing naar recente bedrijfssluitingen zei Delors dat het achterwege blijven van informatie voor de werknemer van een gebrek aan “minimaal respect” getuigt. Al twee jaar probeert de Commissie een richtlijn die Europese werkgevers tot consultatie en informatie van hun werknemers verplicht door de Raad van ministers te krijgen. Delors wil het debat daarover heropenen. De voorzitter meent bovendien dat de EG werknemers levenslange toegang tot bijscholing zou moeten garanderen. Het ontbreken van de sociale dimensie van Europa is “de achilleshiel van de Gemeenschap”.

Het Europese monetaire systeem moet de komende jaren worden verstevigd, “niet slechts verdedigd”. “We zullen alles op alles zetten om ons doel van de eenheidsmunt voor Europa te bereiken”. In een duidelijke verwijzing naar het Verenigd Koninkrijk waarschuwde Delors tegen de neiging van lidstaten om alleen verder te gaan. “Als we er niet in slagen om deze trend te keren dan zullen de lidstaten daarvan individueel de dupe zijn - devaluatie om de concurrentiepositie te verbeteren is geen oplossing.” Het brengt bovendien het tijdpad voor economische en monetaire unie in gevaar, “met als gevolg dat we de moeizaam bevochten resultaten van de periode 1985 tot 1990 verliezen”.

    • Folkert Jensma