Dales keurt houding van SGP af

Minister Dales (binnenlandse zaken) keurde gistermiddag voornemens binnen de SGP af om vrouwen het lidmaatschap van die partij te ontzeggen. “Naar mijn mening gooit een politieke partij die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap haar eigen glazen in, zeker op termijn.”

Dales stelde zich op het standpunt dat het kabinet zich hoedt voor bemoeienis met eisen die politieke partijen stellen bij toelating tot het lidmaatschap. Dales en minister Hirsch Ballin (justitie) vinden dat de rechter zich er maar over moet uitspreken of de SGP met het weren van vrouwen handelt in strijd met de wet.

D66-Kamerlid Groenman bracht dit element in de discussie op grond van het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties, dat voorschrijft dat aan vrouwen geen belemmeringen mogen worden opgelegd bij het deelnemen aan het politieke leven. Hirsch Ballin meent dat Nederland aan zijn verdragsverplichtingen voldoet, omdat er wettelijke bepalingen zijn op grond waarvan vrouwen die zich benadeeld voelen een juridische procedure kunnen beginnen.

Dales bracht nadrukkelijk naar voren dat de regering er een groot voorstander van is dat vrouwen meer aan het politieke leven deelnemen dan momenteel het geval is. Binnen de SGP leeft in toenemende mate de overtuiging dat vrouwen geen functie in de politiek behoren te hebben.