Bruidsschat (2)

Bij het lezen van Frans Roes' beschouwing over "Bruidsschat en bruidegomsschat' dreigde ook ik even het slachtoffer te worden van misverstand, nl.

daar waar hij vindt, dat de benaming bruidsschat op zijn plaats is in geval van een betaling van een man aan een vrouw. Gelukkig bracht Van Dale ook hier weer uitkomst: "hetgeen de bruid ter gelegenheid van haar huwelijk door de bruidegom of door derden wordt geschonken' heet bruidsgaaf, -gave, -geschenk, -gift. Bruidsschat is dan: "geld of goed dat de bruid mee ten huwelijk brengt'. Dat is precies wat de Engelsen met dowry bedoelen: "property or money brought by bride to her husband'. (Concise Oxford Dictionary).

""Bruidegomsschat is dus eenvoudigweg "bruidsgift'. Overigens kent het Engels het overeenkomstige begrip "brideprice': "money etc. paid to bride's family, esp. in primitive societies.''

    • M.J. Koopman