Britse ruzie over verdrag verscherpt

LONDEN, 11 FEBR. De Britse regering heeft gisteravond laten weten dat zij eerder het Verdrag van Maastricht zal torpederen dan dat zij het verdrag inclusief de sociale paragraaf zal aanvaarden.

De zogenoemde Euroskeptici in de Conservatieve partij, onder leiding van Norman Tebbit, dreigen met de oppositie mee te stemmen die een amendement heeft ingediend om de sociale paragraaf alsnog voor Groot-Brittannië te laten gelden. In Maastricht heeft de regering-Major in december 1991 bedongen dat Groot-Brittannië buiten de voorgenomen maatregelen op sociaal terrein blijft. De Conservatieve rebellen hopen dat zij het verdrag kunnen torpederen door Labour te steunen.

Gisteren was er nog twijfel over de gevolgen van de eventuele aanvaarding van het amendement. Minister Hurd van buitenlandse zaken heeft die nu weggenomen: zijn regering zal eerder het Verdrag van Maastricht niet ratificeren dan een wijziging aanvaarden. “Er is geen sprake van dat wij een ander verdrag zullen aanvaarden dan dat wat wij hebben uitonderhandeld.”

Tebbit hield de Tory-rebellen gisteren al voor dat zij met steun aan het bewuste amendement niet per ongeluk zullen bewerkstelligen dat de sociale paragraaf inderdaad ook voor groot-Brittannië zal gelden. Daarvoor is volgens hem een reeks amendementen nodig.

De socialistische Labour-partij, die "Maastricht' krachtig steunt, heeft het amendement niet bedoeld om het Verdrag van Maastricht te blokkeren maar om Groot-Brittannië toekomstige sociale wetgeving te laten overnemen. Labour-leiders verklaarden erop te vertrouwen dat de andere lidstaten graag zien dat de Britse uitzonderingsclausule wordt teruggedraaid en dat er geen ontwrichtende nieuwe onderhandelingen over het verdrag nodig zullen zijn.

Een hoge EG-functionaris in Brussel noemde in een reactie de eis van de Britse oppositie om de sociale paragraaf toch over te nemen, moeilijk te verwezenlijken. Hierdoor dreigt het hele verdrag open te moeten worden gebroken, zei hij. “Er is geen mechanisme in het verdrag waarmee Groot-Brittannië het sociale protocol kan aanvaarden. Er bestaat geen weer-opnemingsclausule” (opt-in, als tegenhanger van opt-out). Volgens hem zouden de in andere elf regeringen, indien de sociale paragraaf toch door het Britse parlement en de regering zou worden aanvaard, voorstellen het verdrag eerst te ondertekenen zoals het er ligt, om pas daarna aan een herziening te werken. (Reuter, AFP)