Bavianelever

Preventie van hepatitis-B renfectie na levertransplantatie is een grote wetenschappelijke uitdaging. Het betreft niet een enkele patiënt. In aanvulling op het gestelde in uw artikel over transplantatie met bavianelever is hepatitis B-virus de oorzaak van leverfalen bij 30% van de getransplanteerde patiënten in Europa.

Een praktischer therapie dan transplantatie van een bavianelever om renfectie van het transplantaat te voorkomen is langdurige toediening van anti-hepatitis B immunoglobuline. Dankzij de hepatologische research in Rotterdam kon ook in ons levertransplantatiecentrum op deze manier bij 5 van de 7 patiënten transplantaat renfectie voorkomen worden.

Deze immunoglobuline therapie wordt in de USA niet gebruikt. Een patiënt met hepatitis B-infectie zonder additionele maatregelen een levertransplantaat geven is volgens de huidige inzichten onverstandig.

Gelukkig zijn er naast de bavianelever andere oplossingen mogelijk, waardoor levertransplantatie aan hepatitis B-patiënten niet onthouden hoeft te worden.

    • Dr. R.A. de Man