Australië eens met kritiek Amnesty

WELLINGTON, 11 FEBR. De Australische regering heeft de kritiek aanvaard die Amnesty International in een gisteren gepubliceerd rapport oefent op de behandeling van Aboriginals door de Australische justitie. De federale minister van Aboriginal-zaken, Robert Tickner, zegt dat actie nodig is door de regeringen van de Australische staten en territoria, die in eerste instantie voor het rechtssysteem verantwoordelijk zijn.

“De federale regering heeft al eerder besloten 400 miljoen Australische dollar (500 miljoen gulden) beschikbaar te stellen om de onderliggende achterstandsproblemen in het onderwijs en de gezondheidszorg en het misbruik van alcohol en drugs aan te pakken”, aldus Tickner.

Het rapport van Amnesty stelt vast dat het aantal Aboriginals-gevangenen relatief 27 keer zo hoog is als dat van andere komaf. Het rapport concludeert ook dat de oorspronkelijke bewoners door het rechtssysteem systematisch worden gediscrimineerd.

De regering vecht de conclusies van het rapport niet aan. “Australië is een open boek wat betreft de behandeling van Aboriginals en de regering werkt actief samen met de delegatie van Amnesty”, aldus Tickner.

Een gerechtelijke onderzoekscommissie deed twee jaar geleden 339 aanbevelingen op basis van een onderzoek naar de dood van 99 Aboriginals over een periode van enkele jaren die door de politie werden vastgehouden. Uit dat onderzoek bleek dat racisme onder politie- en gevangenispersoneel wijd verbreid was en dat de problemen van de oorspronkelijke bewoners niet konden worden losgekoppeld van hun sociale en economische achterstand. De commissie beval tevens aan de Aboriginals meer mogelijkheden te geven hun eigen lot te beïnvloeden, onder andere door teruggave van traditionele woongebieden. Volgens Tickner worden de aanbevelingen van de commissie door zowel de federale als de staatsregeringen uitgevoerd. De minister zei tevens dat de diverse overheden aan hun woord zullen worden gehouden met behulp van een controlestelsel.

Achter de verklaringen van Tickner schuilt enige zorg over de intenties van de conservatieve staatsregeringen. Slechts twee van de zes staatsregeringen hebben een Labor-bewind. Binnen de conservatieve coalitiepartijen, de Liberalen en de Nationale Partij, gaan stemmen op om niet te ver te gaan met de verzoening met de autochtone bewoners. “Wij moeten oppassen voor het ontwikkelen van een schuldindustrie”, verklaarde de leider van de Nationale Partij, Tim Fisher, onlangs.

De Australische Rednecks weten zich gesteund door de machtige mijnbouwlobby, die zich zorgen maakt over de enorme bijna lege grondgebieden die de aboriginals kunnen opeisen. Dat zou de exploitatie van delfstoffen kunnen verhinderen. Dergelijke aanspraken door de Aboriginals zijn mogelijk gemaakt door een uitspraak van de Hoge Raad, die vorig jaar de fictie vernietigde dat de Britten bij de kolonisatie een onbewoond gebied betraden, waarop de Aboriginals geen eigendomsrecht konden laten gelden.

    • Hans van Kregten