Wetsvoorstel euthanasie door Kamer aangenomen

DEN HAAG, 10 FEBR. De Tweede Kamer heeft gisteren met 91 stemmen voor en 45 stemmen tegen het kabinetsvoorstel voor een euthanasieregeling aangenomen, waardoor euthanasie in de praktijk wordt gelegaliseerd.

Het wetsvoorstel kreeg de steun van CDA, uitgezonderd Van Leijenhorst, de PvdA, uitgezonderd Van der Vaart, en de CD'er Janmaat.

Een initiatief-wetsvoorstel van D66, dat in 1984 werd ingediend door het toenmalige Kamerlid Wessel-Tuinstra, kreeg alleen de steun van D66, VVD, behalve Franssen, en Groen Links. De kleine christelijke fracties van SGP, GPV en RPF stemden tegen beide wetsvoorstellen.

Het wetsvoorstel van het kabinet behelst dat in de Wet op de Lijkbezorging via een algemene maatregel van bestuur een meldingsprocedure bij gevallen van euthanasie (levensbeëindiging op nadrukkelijk verzoek) wordt vastgelegd. Als artsen euthanasie naar waarheid melden en zich houden aan de vereiste zorgvuldigheidsregels kunnen zij erop rekenen dat zij niet strafrechtelijk worden vervolgd. Zij kunnen zich daarvoor baseren op het zogeheten overmachtsartikel: dat wil zeggen dat zij tot handelen overgaan omdat de patiënt in een “uitzichtloze noodsituatie” verkeert. Euthanasie blijft overigens wel opgenomen in het wetboek van strafrecht met een maximale gevangenisstraf van 12 jaar.

De meldingsprocedure gaat ook gelden voor gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek. Te denken valt daarbij aan patiënten in coma, demente bejaarden en anderen die niet meer in staat zijn hun wil kenbaar te maken. Hierbij moet er in alle gevallen strafrechtelijke vervolging plaatshebben, zo vinden zowel regering als de Kamermeerderheid van CDA en PvdA.

In een stemverklaring zei Van Leijenhorst gistermiddag dat hij het “teleurstellend” vond dat het wetsvoorstel van de regering de huidige euthanasiepraktijk niet terugdringt. Bovendien had Van Leijenhorst, net als de oppositiepartijen, bezwaren tegen het structureel gebruik van het overmachtsartikel in de regeling. Hij vreest dat in de toekomst ook wilsonbekwamen door artsen zullen worden gedood zonder uitdrukkelijk verzoek.