Weer botsing over wet nabestaanden voorzien

BAVEL, 10 FEB. De voorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, A. J. Kaland, voorziet een confrontatie met het kabinet over de Nabestaandenwet. Hij eist dat de bestaande uitkeringen - op grond van de nabestaandenwet die nu in behandeling is - op dezelfde wijze worden ontzien als “bestaande gevallen” in de nieuwe WAO. Hij zei dit gisteravond tijdens een spreekbeurt in Bavel.

Mede op aandringen van de CDA-fractie in de Senaat heeft staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) onlangs haar voorstel voor een Nabestaandenwet (opvolger van de weduwen- en wezenwet) moeten terugnemen. De CDA-fractie vond de kans op fraude te groot en meende tevens dat bestaande uitkeringen er te veel op achteruit zouden gaan. Het wetsontwerp voorzag, zoals bij het oorspronkelijke WAO-voorstel, de bevriezing van bestaande uitkeringen.

Kaland greep gisteravond de nieuwe WAO aan om ook bestaande uitkeringen in de Nabestaandenwet te ontzien. “Nu de bevriezing van bestaande gevallen in de WAO is weggevallen, is er sprake van ongelijke behandeling tussen die twee sociale zekerheidswetten”, aldus Kaland. De CDA-senator keurde de wijze waarop het WAO-compromis tot stand kwam af, maar voegde er aan toe niet meer te streven naar verandering van het bereikte resultaat.

Hij meende wel dat oppositiepartijen “er voor Piet Snot bijzitten” omdat regeringspartijen alles onderling regelen. “Dat is niet de bedoeling van de parlementaire democratie”, aldus Kaland. “Is het echt de bedoeling van onze parlementaire democratie dat in de achterkamer van Bert de Vries een WAO-voorstel in elkaar wordt gestoken en in de keuken de kabinetskwestie wordt gesteld?” Kaland eist voor zijn fractie “de vrijheid” om zelfstandig te kunnen beslissen. “Anders kun je net zo goed het tweekamerstelsel afschaffen”, aldus de CDA-senator.