VS: in zuiden Soedan dreigt hongerramp

WASHINGTON, 10 FEBR. De Amerikaanse regering heeft gisteren gewaarschuwd dat zich in Soedan een tragedie dreigt te ontwikkelen van soortgelijke omvang als die in het naburige Somalië. Als niet snel en in grote hoeveelheden hulp wordt geleverd, worden honderdduizenden mensen in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan door een hongersnood getroffen, aldus Jim Kunder, hoofd van het bureau voor hulp bij buitenlandse rampen van het Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (AID).

Kunder wees erop dat de hulp beschikbaar is, maar dat alles afhangt van de toegang tot het gebied. Het is overigens een situatie die zich al geruime tijd jaar in jaar uit herhaalt.

Een Soedanese minister deelde gisteren juist mee dat de regering het gebruikelijke droge-seizoen-offensief tegen het zuidelijke verzet had geopend. Uit het gebied was al gemeld dat een groot militair konvooi uit Juba naar de belegerde garnizoensstad Yei was vertrokken, vanwaaruit naar verwachting een reeks steden in handen van het verzet langs de grens met Oeganda zal worden aangevallen. (Reuter, AP)