VS bereid troepen te sturen na een bestand in Bosnië

WASHINGTON, 10 FEBR. De Amerikaanse regering is bereid in VN- of in NAVO-verband grondtroepen naar Bosnië te sturen, zodra de strijdende partijen het eens zijn over een staakt-het-vuren.

Dat heeft een niet nader geïdentificeerde woordvoerder van de Amerikaanse regering gezegd. Hij bevestigde daarmee een bericht van het Amerikaanse televisiestation ABC, dat in eerste instantie door het Witte Huis was tegengesproken. De woordvoerder zei later dat het sturen van troepen - volgens ABC wellicht 15.000 man - wel degelijk deel uitmaakt van het vredesinitiatief dat de regering-Clinton later deze week wil bekendmaken. Clinton, zo voegde hij daaraan toe, wil het sturen van troepen ter handhaving van het staakt-het-vuren combineren met een aantal andere initiatieven, zoals het verscherpen van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) en de benoeming van een "speciale afgezant' die zou moeten helpen bij de totstandkoming van een bestand.

Volgens ABC wil Clinton verder een nieuwe VN-resolutie over het mandaat van de VN-troepenmacht in Bosnië-Herzegovina. Een nieuw mandaat zou de troepen in staat moeten stellen zich beter te verdedigen tegen aanvallen.

In New York ligt het overleg over Bosnië stil in afwachting van de standpuntbepaling van de Amerikaanse regering. Na gesprekken met de vertegenwoordigers van de strijdende partijen hebben de voorzitters van de Joegoslavië-conferentie, Lord Owen en Cyrus Vance, gisteren enkele kleine wijzigingen aangebracht op de landkaart van Bosnië, door de voorgestelde provinciale grenzen op enkele punten in het voordeel van de moslims te veranderen. Daarmee wordt volgens VN-woordvoerder Eckhard niet alleen tegemoetgekomen aan eisen van de moslims, maar wordt tevens getracht de kaart acceptabel te maken voor de Amerikanen, die vinden dat de moslims meer concessies moeten worden gedaan.

Nu, aldus Eckhard, wordt gewacht op Washington; pas wanneer de Amerikaanse regering haar standpunt bepaalt, kan het debat in de Veiligheidsraad over het vredesplan van Vance en Owen beginnen. Algemeen wordt verwacht dat de regering-Clinton nog enkele dagen zal uittrekken voor de bestudering van het probleem en dat het debat in de Veiligheidsraad pas eind deze week begint.

In Sarajevo was het gisteren rustig, het resultaat van een staakt-het-vuren dat een reparatie aan het elektriciteitsnet mogelijk moet maken. Ook elders in Bosnië namen gisteren de gevechten in intensiteit af.

Pag.5: Vluchten uit Zagreb hervat

President Izetbegovic van Bosnië bezocht gisteren vluchtelingen uit het oosten van Bosnië. “Veel anders dan tot het eind toe bij mijn volk blijven kan ik niet doen. We zitten klem tussen kwaadaardige vijanden en huichelachtige vrienden”, zo zei hij.

Vandaag worden de hulpvluchten op Sarajevo vanaf Zagreb hervat. De vluchten zijn drie dagen gestaakt geweest nadat een Duits hulpvliegtuig door Servische schutters in Kroatië onder vuur was genomen. Vanaf vandaag vliegen de toestellen via een andere route naar Sarajevo: ze wijken eerst uit naar het Sloveense luchtruim alvorens naar Sarajevo koers te zetten. Verder zullen vanaf nu meer hulpvluchten op de Bosnische hoofdstad vanuit Split en vanaf een militaire basis in Italië worden uitgevoerd.

De Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, en zijn Amerikaanse ambtgenoot Christopher hebben telefonisch overlegd over samenwerking bij het probleem, de meest doelmatige middelen te vinden bij het vinden van een vredesregeling. (Reuter, AP)