Vanaf '94 vignet voor gebruik Duitse wegen

BONN, 10 FEBR. Met ingang van 1994 moeten automobilisten, ook buitenlandse, op de Duitse autowegen een vignet hebben op de voorruit van hun auto. Na 1995 zullen Autobahn-trajecten worden geprivatiseerd, heffingen voor de gebruikers zullen dan aan tolstations en uiteindelijk via elektronische registratie worden geheven.

Dit heeft de top van de Duitse regeringscoalitie gisteren besloten.

De prijs voor zo'n vignet moet nog worden bepaald. Gedacht wordt aan 25 mark voor een week, 50 voor een maand en 300 tot 400 mark per jaar, voor zware vrachtwagens kan de prijs oplopen tot 9.000 mark per jaar. De jaaropbrengst wordt dan geschat op 7 miljard en zal worden gebruikt voor bouw en onderhoud van wegen en om de verliezen van de Oost- en Westduitse spoorwegen, en de rente daarop, te dekken voor zij in '96 worden geprivatiseerd (begroot schuldbedrag dan: 70 miljard mark).

Datzelfde geldt voor de opbrengst van de privatisering van Duitse autowegen, gesproken wordt al van koopprijzen van 11 miljoen mark per kilometer. De grond blijft eigendom van de overheid, die ook normen stelt voor de kwaliteit van de wegen. De exploitanten worden opgenomen in een Duitse "Autobahn AG' en ontvangen een deel van de heffingen.

Minister Waigel (financiën) krijgt met deze coalitiebesluiten zijn zin. Hij heeft steeds geweigerd om de schuldkwijting en andere kosten van privatisering van de spoorwegen voor zijn rekening te nemen. Hij loopt na 1994 toch al zeer grote extra budgettaire verplichtingen op, want dan gaan circa 200 miljard schuld van het Treuhand-instituut en 115 miljard van het Fonds voor de Duitse eenheid reëel op de begroting drukken. Daarom heeft de coalitie ook al aangekondigd dat de directe belastingen in 1995 zullen worden verhoogd.

De regeringscoalitie is het nog niet eens over de vraag of na '94, om financiële dan wel milieuhygiënische redenen, ook de benzine-accijns moet worden verhoogd. Minister Krause (verkeer) zei dat hij daarvan geen voorstander is. Hij noemde zijn voorstellen “de enige manier” om de financiering van voldoende moderne verkeersvoorzieningen te verzekeren en een “verkeersinfarct” te voorkomen. Een ambtelijke deskundigen-commissie moet van de besluiten een nationaal verkeersplan maken, dat 10 maart klaar moet zijn.

Volgens Krause is het “een misverstand” te denken dat verhoging van de benzine-accijns een beter middel is om selectiever autogebruik en dus ontlasting van de wegen te bevorderen. Hij acht electronische registratie op geprivatiseerde autowegen daarvoor veel geschikter. De minister waarschuwde dat de transit-functie van Duitsland voor autoverkeer uit het buitenland, dat geen of weinig last heeft van Duitse accijnsverhoging, de komende jaren van noord naar zuid én van west naar oost sterk zal toenemen. “Het buitenlandse verkeer moet nu werkelijk aan de aanleg en het onderhoud van de wegen gaan bijdragen”, zei hij.

De oppositionele SPD, de ADAC (de Duitse ANWB) en de milieubeweging hebben gisteren kritisch gereageerd. De SPD noemde Krause's plannen “ecologisch en verkeerstechnisch onzinnig”. Zij meent dat het “sociaal eerlijker en verkeerstechnisch beter” is om direct via de wegenbelasting het gewicht en via accijnsverhoging het gebruik van de auto aan te pakken.

De ADAC is het daarmee eens en vreest bovendien dat de coalitieplannen ertoe zullen leiden dat uitwijkgedrag van automobilisten tot enorme problemen in de steden en op niet-autowegen zal voeren. Van de 70 miljard mark die het Duitse autoverkeer per jaar opbrengt wordt maar 30 miljard voor wegenbouw gebruikt, aldus een ADAC-woordvoerder. “De automobilist hoeft toch geen twee keer voor de wegen te betalen?”, vroeg hij.

    • J.M. Bik