Uitkeringen voor Serviërs om embargo niet betaald

DEN HAAG, 10 FEBR. De Sociale Verzekeringsbank houdt al meer dan een half jaar sociale uitkeringen in van bijna tweehonderd Serviërs en Montenegrijnen die ooit in Nederland hebben gewoond of gewerkt.

De uitkeringen zijn bevroren omdat het overmaken van geld naar Servische en Montenegrijnse banken onder het handelsembargo van de Verenigde Naties tegen beide gebieden valt. De meeste van deze mensen die AOW-, WAO- of AWW-uitkering kregen of in het kader van een remigratie-regeling met behoud van uitkering naar het land van herkomst terugkeerden, verkeren nu in grote financiële nood. Volgens de Sociale Verzekeringsbank, het betaalkantoor van Financiën, gaat het om ongeveer 180 personen. Aan hen werd in totaal voor zo'n 180.000 gulden per maand werd uitgekeerd.

Een woordvoerder van de minister van Financiën erkent dat het voor de betrokkenen geen pretje is, maar dat het embargo nu eenmaal mensen treft die in Servië en Montenegro wonen. “De sancties zijn streng en hebben alleen maar zin als je je eraan houdt.” Hij voegt er wel aan toe dat de uitkeringen worden bewaard. Zodra de sancties worden opgeheven, maakt de Sociale Verzekeringsbank het geld alsnog over.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zou nu al naar mogelijkheden moeten worden gezocht om de uitkeringen bij de Servische en Montenegrijnse uitkeringsgerechtigden terecht te laten komen.