Totaalplan voor IJ-oevers blijkt niet rendabel

AMSTERDAM, 10 FEBR. Het Amsterdamse totaalplan voor de bebouwing van de IJ-oevers is van de baan. Financiële berekeningen leren dat het IJ-oeverproject in zijn geheel niet rendabel is. Dat werd gistermiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst op het Amsterdamse stadhuis.

Volgens J. van Rijs, directeur van de Amsterdam Waterfront Financieringsmaatschappij (AWF), leren berekeningen van het IJ-oeverproject dat er een buitengewoon laag rendement op de grondexploitatie behaald kan worden. Op deze manier zou slechts tien miljoen gulden beschikbaar voor een bijdrage aan de miljarden kostende infrastructuur van het gebied.

De Internationale Nederlanden Groep (ING), die als investeerder deelneemt aan het onderzoek naar de haalbaarheid, acht op basis van deze calculaties het risico van verdere deelname aan het project te groot. Daarbij spelen ook de lange looptijd van het project en de huidige situatie op de kantorenmarkt een rol, aldus de ING. Als particuliere investeerder zal ING zich terugtrekken, waarmee een einde komt aan het huidige samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam in de AWF.

Volgens Van Rijs en de Amsterdamse wethouder J. Saris (Groen Links) zal nu worden bekeken of het IJ-oeverproject in verschillende delen kan worden uitgevoerd. Daarbij zou de gemeente per deelgebied trachten met verschillende beleggers contracten af te sluiten. Van Rijs hield daarbij de mogelijkheid open dat de ING alsnog in een van de projecten deel zal nemen.

De toelichting op het afketsen van de plannen volgde op bezoek aan een afvaardiging van het Kabinet. Tijdens dit “informele samenzijn” werden de plannen voor de IJ-oevers en de geplande uibreiding van het Amsterdamse metronet gepresenteerd. Het Rijk heeft voor de Amsterdamse metroplannen vooralsnog 1,4 miljard gulden ter beschikking gesteld, terwijl de kosten ongeveer het drievoudige bedragen. Van de zijde van de regering werd gisteren geen enkele toezegging gedaan voor een aanvullende financiering.

Wethouder Saris onderstreepte dat ondanks het afblazen van het totaalproject aan de oevers van het IJ in ieder geval het geplande vervoersknooppunt bij het Centraal Station van het grootste belang blijft. Het gaat daarbij om het aanleggen van lijnen die de ring rond Amsterdam voltooien en de zogenaamde Noord-Zuid lijn, die op grote diepte van Amsterdam Noord, dwars door het centrum richting Schiphol loopt.