Smit Tak verwerft groot contract

Smit Tak, onderdeel van het ter beurze van Amsterdam genoteerde Smit Internationale, heeft een opdracht ter waarde van 21 miljoen gulden in de wacht gesleept van Great Belt Contractors.

Dit bouwconsortium, waarin ook Hollandsche Beton- en Waterbouw participeert, bouwt de betonnen onderbouw en de pylonen van de Oostbrug over de Grote Belt in Denemarken. De opdracht omvat transport en installatie van achttien caissons en pierschachten. Met twee zeesleepboten, enkele pontons en drijvende bokken, waaronder een speciaal voor deze opdracht getransformeerde bok met een hefvermogen van 3000 ton, het gewicht van één caisson (elke caisson is 21 bij 19 meter en 15 meter hoog), worden totaal zes vaartuigen en vijftig mensen ingezet.

De in aanleg zijnde oeververbinding over de Grote Belt loopt van het westelijke eiland Funen via Sprogoe naar het oostelijk gelegen Sjaelland. Het project bestaat onder meer uit de Westbrug, de Oostbrug en de Oosttunnel en zal na voltooiing met totaal 6,6 kilometer de langste gecombineerde weg- en spoorbrug oeververbinding zijn. De Oostbrug wordt met een lengte van 6,8 kilometer de langste hangbrug in de wereld.Met de bouw van de Oostbrug is een bedrag gemoeid van ongeveer 1,5 miljard gulden. Het totale project is begroot op ruim 5 miljard gulden.