Reconstructie aandelenverkoop van vijf-procentsbelang Torstein Hagen; Nedlloyd-top wilde van lastige aandeelhouder af

ROTTERDAM, 10 FEBR. De voltallige raad van bestuur van Nedlloyd heeft van begin tot eind de verkoop van het aandelenpakket van de Noorse oud-commissaris en grootaandeelhouder Torstein Hagen geregisseerd.

Dit bevestigen bronnen die nauw bij de onderhandelingen betrokken waren. Een woordvoerder van Nedlloyd stelt nadrukkelijk dat de transactie op “aanvankelijk initiatief van Hagen” heeft plaatsgevonden.

De Nedlloyd-top heeft begin januari onder zeer gunstige verkoopvoorwaarden het pakket van Hagen via een tussenpersoon doorgeschoven naar het eigen bedrijfspensioenfonds. Op die manier wilde het Rotterdamse transportconcern voorkomen dat de aandelen wederom in handen zouden vallen van een "lastige' aandeelhouder, zoals Hagen dat de afgelopen vijf jaar voor Nedlloyd was. Na verkoop van zijn pakket zou Hagen volgens afspraak opstappen als commissaris.

De Nedlloyd-top zocht begin januari op verzoek van Hagen een koper voor het pakket van vijf procent, een derde van van het belang dat de Noor via zijn investeringsmaatschappij DNO in Nedlloyd hield. Op zondagavond 3 januari van dit jaar werd daarover voor het eerst telefonisch contact gevoerd.

Nedlloyd-bestuursvoorzitter Rootliep en zijn opvolger Berndsen - de voormalige Aegon-bestuurder die al enige tijd met Rootliep meeloopt en deze zomer de voorzittershamer zal overnemen - brachten Hagen via het Londense effectenhuis Goldman Sachs in contact met een aantal partijen dat belangstelling toonde voor de in totaal een miljoen aandelen Nedlloyd. Uit deze partijen - in de onderhandelingen aangeduid als "Investor 1', "Investor 2' en "Investor 3' - koos Hagen uiteindelijk het aantrekkelijke aanbod van Investor 1, waarachter het bedrijfspensioenfonds van Nedlloyd schuilging. Dat gebeurde nadat op dinsdag 5 januari een ontmoeting op het hoofdkantoor van Goldman Sachs in Londen - het "neutrale' terrein waarop Rootliep en Hagen elkaar rond theetijd ontmoetten - op niets was uitgelopen. Pas op woensdagavond 6 januari ging Hagen tijdens een ontmoeting met de voltallige raad van bestuur op het hoofdkantoor van Nedlloyd akkoord. Het betrof een nieuw voorstel van Investor 1. Hagen liet een voorstel van Investor 2 om 10 procent van de aandelen Nedlloyd van DNO te kopen liggen omdat daaraan minder gunstige voorwaaredn waren verbonden.

Hagen hoorde met enige verbazing de opmerkelijk gunstiger verkoopvoorwaarden van Investor 1 aan. Naar eigen zeggen heeft de Noor bij die gelegenheid aan Rootliep gevraagd of het niet misschien Nedlloyd zelf was dat de aandelen overkocht. Het antwoord van Rootliep was duidelijk: “Nee”. Formeel klopte dat, zoals Nedlloyd bij de afwikkeling van de verkoop steeds naar de wet gehandeld heeft. Betrokkenen wijzen er alleen op dat er “een vreemde lucht” aan de transactie hing. “Het is duidelijk dat Rootliep er alles aan gelegen was de deal zo snel mogelijk af te ronden”, zegt een ingewijde. “Hij wilde koste wat kost van Hagen af.”

De transactie werd op 7 januari afgerond. Hagen verkocht een miljoen aandelen Nedlloyd tegen, zoals gisteren uit een bericht van het bedrijfspensioenfonds bleek, een prijs van 33,40 gulden, gelijk aan de slotkoers van dinsdag. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat wanneer de koers van Nedlloyd zou stijgen, Hagen negentig procent van de koerswinst zou ontvangen. Het pensioenfonds houdt eerst nog 7,5 procent rente in.

Opzienbarend is dat op woensdag 6 januari de koers van het aandeel Nedlloyd werd opgedreven. Nadat dinsdag 5 januari een slotkoers van 33,40 gulden was bereikt, opende het aandeel op woensdagmorgen 6 januari op 36 gulden. Volgens de overeenkomst mag Hagen tot 7 januari 1994 op elke zevende dag van de maand zijn recht verzilveren. Vanmorgen noteerde het aandeel, dat inmiddels diep is teruggezakt, twee dubbeltjes lager op 23,80 gulden. DNO wilde vanmorgen geen commentaar leveren op de transactie.

Het Nedlloyd-pensioenfonds houdt op dit moment 9,25 procent van de aandelen in Nedlloyd. Uit gegevens van het pensioenfonds blijkt verder dat het via een commanditaire vennootschap em een beherende bv ook voor een deel eigenaar is van bedrijfspanden die Nedlloyd van het fonds terughuurt. Het pensioenfonds, dat de deelneming opvoert voor 40,9 miljoen gulden in 1991, investeerde dat jaar nog 14,3 miljoen gulden in de panden.

    • Max Christern
    • Maarten Schinkel