"Ontslag homoseksuele leraren niet mogelijk na nieuw wetsvoorstel'

DEN HAAG, 10 FEBR. Scholen op christelijke grondslag krijgen op grond van de algemene wet gelijke behandeling niet de mogelijkheid om homoseksuele leerkrachten te ontslaan. Dit hielden de woordvoerders van de regeringsfracties in de Tweede Kamer gisteren de oppositiepartijen D66, VVD en Groen Links voor op de eerste dag van het driedaagse debat over de wet gelijke behandeling.

De algemene wet gelijke behandeling is een uitwerking van artikel 1 van de grondwet waarin de gelijkwaardigheid van alle burgers is vastgelegd. De wet is gericht tegen het maken van onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

De discussie over dit onderwerp die nu reeds zo'n tien jaar gevoerd wordt in het parlement, is gecompliceerd omdat twee botsende grondrechten (het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienst) met elkaar moeten worden verzoend. Met name het recht dat christelijke scholen zich voorbehouden om op basis van hun bijbelse grondslag homoseksuelen te weren, is hierbij een voortdurend onderwerp van debat.

Het wetsvoorstel bepaalt dat bijzondere scholen bijkomende eisen mogen stellen aan leerkrachten, maar dat “het enkele feit” van onder meer homoseksuele gerichtheid geen reden mag zijn om iemand te weren. De woordvoersters Rempt (VVD) en Groenman (D66) vrezen dat de wet zo zou kunnen worden uitgelegd dat seksuele gedragingen - dus meer dan het enkele feit - wel aanleiding zouden kunnen zijn voor ontslag.

Rempt: “De wetgever lijkt zich meer te bekommeren om het bankgeheim, het beroepsgeheim en het briefgeheim, dan om het bedgeheim.” Volgens haar geeft deze wet toestemming “aan een bevoegd gezag, als het ware in de geest, een woning binnen te treden om de zich aldaar afspelende seksuele moraal in het oog te houden.”

De woordvoerders van CDA en PvdA, Krajenbrink en Kalsbeek, meenden echter dat de “enkele feit” constructie in de wet zeker niet bedoeld is als ontsnappingsmogelijkheid voor het orthodox-christelijk onderwijs. “Die formulering is in essentie niet belangrijk,” aldus Kalsbeek, “die is er in de formatie-periode - ik zou bijna zeggen - pratende weg in gekomen.” Volgens haar kan een school een leerkracht niet ontslaan op grond van het feit dat “hij zijn homoseksualiteit uit, zich ernaar gedraagt, een relatie aangaat en samenwoont.”