Nieuw middel tegen aids komt op de markt

AMSTERDAM, 10 FEBR. De Nederlandse aidsbehandelaars hebben gisteren vergaande overeenstemming bereikt over het gebruik van het middel ddI (didanosine), dat in maart onder de naam Videx als kauwtablet op de markt komt.

Het is na zes jaar het tweede middel tegen aids, na de introductie van zidovudine, beter bekend als AZT. De internisten, die gisteren een consensusbijeenkomst hielden in Amsterdam zijn van mening dat AZT de voorkeur blijft genieten bij HIV-geïnfecteerden die geen symptomen vertonen maar wel kampen met een teruglopend aantal witte bloedcellen. “Na een jaar zou ddI in combinatie met AZT gegeven kunnen worden”, zegt dr. S. Danner van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Videx-stof is bedoeld voor de behandeling van patiënten ouder dan zes maanden of voor degenen die AZT niet kunnen verdragen of daar onvoldoende op reageren.

Belangrijkste overweging om de voorkeur aan AZT te blijven geven is dat van deze stof bekend is dat hij dementie bij aidspatiënten voorkomt. Van ddI is die eigenschap nog niet beschreven.

Didanosine remt de vermenigvuldiging van het aidsvirus (HIV) en geneest de ziekte dus niet. Het grijpt in bij de aanmaak van het enzym "reverse transcriptase' dat nodig is bij het omzetten van RNA in DNA. Geïnfecteerden kunnen nog altijd zogeheten opportunistische infecties oplopen en blijven ook besmettelijk voor anderen bij riskante contacten.

Het middel ddI maakt - net als AZT - deel uit van een familie van stoffen die in de jaren zestig werd gesynthetiseerd door de Amerikaan Jerome Horwitz in de strijd tegen kanker. Voor dat doel bleek de stof echter ongeschikt te zijn en heeft sedertdien op de plank gelegen en werd alleen gebruikt voor experimenteel onderzoek naar virale infecties bij dieren. De werkzaamheid die werd toegeschreven aan ddI was voor onderzoekers halverwege de jaren tachtig aanleiding om studies te doen naar de invloed op de replicatie van het humane immunodeficiëntie virus (HIV).

Het Amerikaanse National Cancer Institute heeft de afgelopen jaren een reeks nucleosiden bestudeerd. Het middel ddI was met name interessant, niet alleen omdat het werkzaam bleek tegen het virus, maar bovendien een lange halfwaarde-tijd heeft en dus lang actief blijft in de cel. Het voordeel daarvan is dat ddI slechts twee maal per dag behoeft te worden ingenomen.

Niet bekend