Martinair biedt kwart miljoen vergoeding aan slachtoffers Faro

AMSTERDAM, 10 FEBR. De vliegtuigmaatschappij Martinair is bereid maximaal een kwart miljoen gulden schadevergoeding uit te betalen aan de slachtoffers van de vliegramp die eind vorig jaar plaatshad in het Portugese Faro. Martinair heeft dat laten weten in een brief die gisteren naar de slachtoffers is verstuurd. De ANWB en zijn advocaten hebben inmiddels kritiek geuit op het schikkingsvoorstel van de vliegmaatschappij.

In de brief stelt Martinair als voorwaarde dat de slachtoffers zich onthouden van juridische procedures tegen zowel Martinair als andere mogelijke betrokkenen. Daartoe behoren onder meer de vliegtuigfabrikant McDonnel Douglas, motorenfabrikant General Electric en de Portugese autoriteiten. Bovendien wordt geëist dat de schadeclaim moet zijn ingediend voor augustus 1993.

Wanneer een slachtoffer zich niet houdt aan deze voorwaarden en toch gaat procederen valt hij of zij terug op de in de vervoersovereenkomst vastgelegde maximale schadevergoeding. Die bedraagt maximaal 58.000 dollar (ongeveer 100.000 gulden).

Het hoofd van het letselschadeteam van de afdeling rechtshulp van de ANWB, mevrouw S. Luyt, meent dat er “tal van haken en ogen” zitten aan het schikkingsvoorstel. Zo zal volgens haar voor een aantal ernstig gewonden op 1 augustus nog niet vaststaan wat de schade is. De ANWB vertegenwoordigt ongeveer 200 slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp.

Mr. H. Bunjes, een in luchtvaartrecht gespecialiseerde advocaat die de ANWB adviseert, heeft daarnaast bedenkingen bij de voorwaarde dat slachtoffers zich moeten onthouden van juridische actie tegen andere partijen. Zolang het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval nog niet is afgerond, is niet uit te sluiten dat andere partijen aansprakelijk kunnen zijn, aldus Bunjes. Daarbij moet volgens de advocaat worden overwogen in de Verenigde Staten procedures te voeren waarbij veel hogere bedragen kunnen worden geëist.

De ANWB zal de leden adviseren nog even te wachten met een besluit over het schikkingsvoorstel. Voor de ongedeerde of licht gewonde slachtoffers kan de snelle afwikkeling van de zaak via een schikking de aangewezen weg zijn, aldus Bunjes. Overigens zullen de deskundigen van de ANWB voor ieder individueel geval bekijken of een bedrag tot 250.000 gulden acceptabel is, of dat meer moet worden gevraagd.