Lien nieuwe premier van Taiwan

TAIPEI, 10 FEBR. President Lee Teng-hui van Taiwan heeft de provinciale politicus Lien Chan tot opvolger van premier Hau Pei-tsun benoemd. Het Centraal van de Chinese nationalistische partij, Kwomintang, heeft vandaag de benoeming goedgekeurd, maar een machtige vleugel van de partij zal Lien in het in december gekozen parlement aan een scherpe bevestigingsprocedure onderwerpen.

Lien genoot in recente opiniepelingen slechts 8 procent steun, terwijl 64 procent van de ondervraagden een herbenoeming van de aftredende premier Hau Pei-tsun wenste en daarvoor afgelopen week massaal de straat op ging. De president heeft volgens politieke commentatoren de benoeming echter doorgezet omdat hij na drie jaar machtsstrijd met de invloedrijke ex-generaal Hau een premier wil die naar zijn pijpen danst.

Verschillende groepen, waaronder de nieuwe Kwomintang Alliantie van vastelandsimmigranten en de oppositionele DPP, hebben Lien van grootschalige belastingontduiking beschuldigd. Lien is een telg uit een zeer rijke autochtone Taiwanese familie met een vermogen in grond en onroerend goed van 600 miljoen dollar.

De gezamenlijke oppositie heeft geëist dat hij volledig opening van zaken geeft over zijn familiefinanciën en fiscale handelingen. Lien (56) is sinds 1990 gouverneur van de provincie Taiwan - onder de republiek China - geweest. Daarvoor was hij twee jaar minister van buitenlandse zaken en zes jaar minister van verkeer en verbindingen. Hij heeft een doctorstitel in de politieke wetenschappen van de universiteit van Chicago en is een tijdje hoogleraar geweest.

Een van Taiwans meest gezaghebbende commentatoren, Ting Tin-yu, tevens hoofd van de Gallup-organisatie in Taiwan, noemde Lien een uiterst onbewame politicus, onder wiens premierschap de Kwomingtang onvermijdelijk verder zal worden uitgehold. De sterk verdeelde partij behaalde tijdens de verkiezingen van december vorig jaar nog slechts 53 procent van de stemmen en is in feite gespleten in een vleugel van vastelandsimmigranten en een van autochtone Taiwanezen.

De Taiwanese vleugel staat onder leiding van de Taiwanese president, die nu een Taiwanese premier naast zich heeft, en heeft een de facto coalitie met de oppositionele DPP. De werkelijke oppositie is echter de nieuwe Kwomintang Alliantie van vastelanders. De drie groeperingen hebben elk ongeveer 30 procent van het electoraat. Ting Ten-Yu acht de komplete herverkaveling van het politieke spectrum een gunstige overgangssituatie die de voorwaarden schept voor de verdere uitbouw van Taiwans nog jonge democratie.

    • Willem van Kemenade