Het is onjuist te veronderstellen dat met het al ...

Het is onjuist te veronderstellen dat met het al dan niet toekennen van een vluchtelingenstatus aan een asielzoeker een uitspraak wordt gedaan over diens geweldsachtergronden.

L.H.M. van Willigen, Rijksuniversiteit Leiden

Het is de vraag of een consult van een filosoof al voor het jaar 2000 via de AWBZ vergoed zal worden.

A.J.K. Hondius, Rijksuniversiteit Leiden

De aanstaande afschaffing van de diensplicht verlost de feministische beweging van een van haar pijnlijkste dilemma's.

B.H. Bossers, Vrije Universiteit

Arrogantie van de macht blijkt wanneer het aan de voorlichting wordt geweten als burgers het niet eens blijken te zijn met plannen van de overheid.

B.J.R. van der Meulen, Universiteit Twente