Het is immers niet alleen goud dat blinkt

AMSTERDAM, 10 FEBR. In de weekstaat van vorige week kwamen de eerste gevolgen van de goudverkoop door DNB reeds tot uitdrukking: de post 'Goud' slonk met ongeveer 0,5 miljard gulden.

In de weekstaat van deze week is deze post verder afgenomen met bijna 2,3 miljard gulden, hetgeen overeenkomt met de verkoop van 124 ton. Omdat in totaal 400 ton goud is verkocht, zal de komende weken nog goudverkoop zijn vanzelfsprekend terug te vinden op de weekstaat. Het is immers niet alleen goud dat blinkt. Uit de weekstaat valt af te lezen dat de deviezenvoorraad met 5,8 miljard gulden is toegenomen, enerzijds als gevolg van de omwisseling van goud voor deviezen, anderzijds door een opwaardering van de dollarreserves en afwikkeling van interventies. Deze interventies tot steun van de Deense kroon vonden aan het begin van vorige week plaats, voordat de Bundesbank besloot de officiële tarieven neerwaarts aan te passen. Sinds de beleidswijziging van de Duitse centrale bank is de spanning in het wisselkoersmechanisme van het EMS aanzienlijk geluwd. Het is de vraag of dat lang het geval zal zijn.

DNB zag geen aanleiding meer om de rentestap van de Bundesbank met haar officiële tarieven te volgen. Wel werd het beleningstarief met 0,1 procentpunt verlaagd tot 8,3 procent. Ook de Nederlandse geldmarkttarieven daalden in de verslagweek. Maandag werd voor driemaands interbancaire deposito's 8,05 procent betaald, tegen 8,15 procent de week daarvoor. De Duitse geldmarkttarieven bleven ondanks de verlaging van het disconto en Lombardtarief nagenoeg stabiel, omdat donderdag niets werd medegedeeld over mogelijk lagere Repo-tarieven. Vanmorgen stelde de Bundesbank het nieuwe tarief op 8,5 procent, slechts 7 basispunten lager dan de voorgaande faciliteit. Het écart tussen de Nederlandse en de Duitse geldmarktrente is daardoor weer toegenomen tot circa 25 à 30 basispunten, in het voordeel van Nederland.

De daggeldrente bewoog zich in de verslagweek rond de 8,3 procent. Door relatief ruime beleningen bleken de banken in staat om de ontsparing van twee punten op het contingentsverbruik terug te brengen tot één punt. DNB stuurde de geldmarkt de afgelopen week niet alleen met beleningen, doch maakte bovendien gebruik van swaps (contante aan- of verkopen van vreemde valuta gecombineerd met resp. verkoop of aankoop van hetzelfde bedrag op termijn). Door de steunaankopen ten gunste van de kroon dreigden te veel guldens op de geldmarkt te vloeien. Via dollar-swaps haalde DNB vorige week guldens uit de markt die gisteren werden "teruggeswapt'. Deze swaps zorgden er overigens voor dat de toeneming van de deviezenvoorraad in de weekstaat beperkt bleef tot genoemde 5,8 miljard gulden. Om de verruimende werking van de afloop van de swap te neutraliseren, is van 9 tot 15 februari de geldmarktkasreserve met 5,7 miljard gulden verhoogd tot 17,9 miljard gulden. Met ingang van 15 februari zal de kasreserve worden verlaagd, onder andere omdat dan de storting (10 miljard gulden) op de jongste tienjarige staatslening zal plaatsvinden.

Bron: Economisch Bureau ING Bank