Gemeenteraad Bergen kiest voor woningbouw

BERGEN, 10 FEBR. De gemeenteraad van het Noordhollandse Bergen heeft gisteravond ingestemd met de bouw van 94 woningen in het kustplaatsje Bergen aan Zee. Inwoners van het nu 300 woningen tellende dorp hebben zich van meet af aan verzet tegen de plannen, die zij te grootsteeds vinden. De Stichting Bergen aan Zee is teleurgesteld over de beslissing, vooral omdat het natuurgebied De Kuil nu wordt bebouwd; “een uniek zeereeplandschap met zeldzame vegetatie als de blauwe zeedistel”, aldus een van de bestuursleden van de Stichting.

De gemeente is wel ingegaan op het bezwaar van de Stichting Bergen aan Zee dat de bouw van een appartementenhotel het centrum van het in 1906 gestichte dorp zou verpesten. De gemeente heeft het plan van de Stichting overgenomen om in plaats van het hotel een zevental woningen te bouwen om een pleintje, zoals de architect Berlage het begin deze eeuw heeft getekend.

Ook is de gemeente ingegaan op het bezwaar dat vierhoog bouwen op de duinrand van de Kuil het aanzicht van het dorp zou veranderen. De appartementen worden nu driehoog, maar wel met een penthouse. “De plannen zijn op ons aandringen iets aangepast”, zegt de voorzitter van de stichting, B. Breederveld. “Maar we hadden liever gezien dat De Kuil woningvrij zou blijven. De gemeente loopt te veel aan de hand van de grondeigenaar.”

“Wij hadden De Kuil ook liever gespaard”, aldus J. de Boer, hoofd sector grondgebied van de gemeente Bergen. “Maar die bebouwing is nodig voor een sluitende exploitatie. Als wij er niet mee hadden ingestemd, bestond het gevaar dat de grondeigenaar vierhonderd woningen zou bouwen zoals in het oorspronkelijke bestemmingsplan staat.” De Boer verwacht dat eind dit jaar met de bouw van de 94 woningen kan worden begonnen.